Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams

Krachten bundelen om kwetsbare wijkbewoners te ondersteunen

Net als professionals en vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen cruciale steunpilaren in de sociale basis van wijken en buurten. Die sociale basis draagt eraan bij dat burgers voor veel van hun dagelijkse problemen dicht bij huis een oplossing kunnen vinden. Veel vrijwilligers maken daarbij in meer of mindere mate gebruik van hun eigen ervaringen. Sommige weten bijvoorbeeld hoe het voelt om jarenlang mishandeld te worden en hoe ingewikkeld het kan zijn om daar iets aan te doen, of hoe je na psychische problemen weer ‘gewoon door’ moet. Dat zorgt voor herkenning, als startpunt van verandering. Mede daarom hebben zij altijd al een rol gehad in het sociaal werk, doorgaans onder begeleiding van professionals.

Maar naast die vrijwilligers is de ervaringsdeskundige nét een extra toevoeging. Nu steeds meer mensen die soms of tijdelijk uit balans zijn, zelfstandig in buurten komen wonen, blijken met name de getrainde en goed opgeleide ervaringsdeskundigen, al dan niet betaald, van onschatbare waarde.

Deze publicatie laat zien hoe sociale wijkteams, zelfregiecentra en sociaalwerkorganisaties hun krachten bundelen om kwetsbare wijkbewoners te ondersteunen. Sociaal werkers en ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij samenwerken en wat dat oplevert, maar ook welke hindernissen ze tegenkomen. Dat levert waardevolle informatie op die uitnodigt om samen aan de slag te gaan.

Zie ook: 'De kracht van ervaring. Factsheet Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk'

Auteur N. van Erp, A. Knispel, M. van Bakel
Auteur

, ,

Pagina's

84

Jaar

SKU af1679
Category Handreikingen