Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht

Kernrapport

In drie Utrechtse wijken is in 2017 een proef gedaan met als doel de samenwerking tussen partijen in de basiszorg aan jeugdigen met psychische klachten te verbeteren. De drie proeftuinen waren Leidsche Rijn, Ondiep en Binnenstad. In de proeftuinen hebben huisartsen, POH-GGZ (de praktijkondersteuner ggz die voor de huisarts werkt), jeugdarts en gezinswerkers van het buurtteam met elkaar gereflecteerd op hun werkwijze, aan de hand van casuïstiek. Dit heeft veel interessante lessen opgeleverd. Hiervan wordt in deze eindrapportage verslag gedaan.

De proeftuin heeft alles te maken met de verandering in het lokale ‘zorglandschap’. Door de nieuwe Jeugdwet, die in 2015 van kracht werd, ging de zorg voor kinderen en jongeren volledig over naar de gemeente. Het ging niet alleen om een overdracht van taken, maar ook om nieuwe manieren van werken in de zorg. Zorg dichtbij en op maat, aansluitend op het ‘gewone leven’ en met de regie bij het gezin en de jongere(n) in kwestie. Dit waren de uitgangspunten waarmee de gemeente Utrecht de transformatie van de zorg voor jeugd inging.

Zie ook het Achtergrondrapport Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht

Auteur M. van Bon-Martens, R. Gilsing
Auteur

,

Pagina's

22

SKU af1602
Category Rapporten