Aanbod en gebruik van cannabisproducten in de coffeeshop

Het aanbod van cannabisproducten in de Nederlandse coffeeshop bestaat nog steeds hoofdzakelijk uit wiet, hasj en joints. Echter, er is een duidelijke ontwikkeling te zien in het aanbod, de vraag en het gebruik van cannabisproducten.

In dit onderzoek hebben we middels een vragenlijst aan coffeeshopeigenaren en een verdiepende focusgroep met coffeeshopeigenaren en cannabisconsumenten het aanbod en gebruik van cannabisproducten in de Nederlandse coffeeshop in kaart gebracht. Ook is geïnventariseerd welke verwachtingen en wensen er bestaan betreffende aanbod en gebruik van cannabisproducten.

In met name Noord-Amerika heeft er mede als gevolg van legalisering en regulering van de cannabisketen de afgelopen jaren een aanzienlijke verandering plaatsgevonden in het aanbod en gebruik van cannabisproducten. Zo zijn daar nu allerhande nieuwe cannabishoudende etenswaren (‘edibles’) beschikbaar, zoals snoep en chocolade. Ook wordt het verdampen van cannabisproducten daar steeds populairder, met name van potente cannabisextracten zoals concentraten.

 

Coffeeshopeigenaren willen aan de toenemende behoefte aan nieuwe producten voldoen. Men speelt daarmee ook in op een algemeen rookverbod in de coffeeshops (per 1 juli 2022) zoals aangekondigd in het Nationaal Preventieakkoord. De huidige wetgeving laat dit echter niet toe. Het is de vraag of er via coffeeshops voldaan kan worden aan zo’n veranderende behoefte. De rol of functie van coffeeshops kan mogelijk veranderen. De kans bestaat dat de coffeeshop zich steeds meer ontwikkelt tot een afhaalpunt van wiet en hasj, en dat gebruikers zich wenden tot alternatieve verkooppunten van een ‘nieuwe generatie’ cannabisproducten, in zoverre daar een
toenemende behoefte aan is.

Het alternatief is dat het coffeeshops door een verandering van de wet toegestaan wordt een breder assortiment aan cannabishoudende producten aan te bieden. Het is hierbij van belang om de behoefte en vraag van de consument naar nieuwe cannabisproducten en gebruikswijzen nauwkeurig in kaart te brengen en om meer te weten over mogelijke risico’s en gezondheidseffecten.

Auteur S. Rigter, M. van Laar, M. Bossong
Auteur

, ,

Pagina's

63

Jaar

SKU af1699
Category Rapporten