Bezieling en bereikbaarheid

De aanpak van drugsproblematiek en GHB-problematiek in het bijzonder in de gemeente Twenterand

Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van VWS en de gemeente Twenterand de Scanner Lokaal Drugsbeleid uitgevoerd. Met de scanner is de aard en omvang van de drugsproblematiek in Twenterand in kaart gebracht met speciale aandacht voor de harddrug GHB. In het rapport worden een aantal concrete aanbevelingen gedaan waarmee de gemeente de komende tijd aan de slag gaat.

Uit het onderzoek komt naar voren dat in de gemeente Twenterand de meest problematische groep gebruikers goed in beeld is bij de hulpverlening. Er is echter ook een groep die het gebruik geïntegreerd heeft in de dagelijkse activiteiten, (nog) niet in beeld is en geen contact heeft met de hulpverlening. Het vraagt extra aandacht van de gemeente en professionals om deze groep te bereiken waarbij de omgeving van de gebruikers meer benut kan worden.

Auteur L. Nijkamp, L. Lemmers
Auteur

,

Pagina's

56

Jaar

SKU af1605
Category Rapporten