Sociale wijkteams en verslavingspreventie

Strategische verkenning over de rol van sociale wijkteams bij tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol en drugs.

De resultaten laten zien dat verslavingspreventie door sociale wijkteams nog niet voldoende ontwikkeld is. Dat komt omdat de teams in het algemeen nog zoeken naar het invullen van hun taken. Er blijkt echter ook een tekort aan kennis en vaardigheden rond preventief werken, en rond signalering en interventie bij problematisch gebruik en verslaving. Ook ontbreekt contact en samenwerking met instellingen voor verslavingszorg en hun preventiewerkers.

De teams komen weinig hulpvragen tegen die (hoofdzakelijk) te maken hebben met problematisch middelengebruik. Tegelijkertijd is bekend dat problematisch alcohol- en drugsgebruik vaak in combinatie met andere problematiek voorkomt, als oorzaak of gevolg. Over deze andere problematiek, zoals schulden, opvoedingsvraagstukken en huiselijk geweld, krijgt het wijkteam wel degelijk vragen van burgers en omgeving.

Conclusie is dat sociale wijkteams zeker een impuls kunnen geven aan tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol en drugs en zo burgers eerder en beter kunnen helpen. Daarvoor is het nodig dat zij 1) hun kennis en vaardigheden op dit gebied verbeteren, 2) er meer contact is tussen de sociale wijkteams en de verslavingszorg en 3) de bestaande expertise op het gebied van preventie meer wordt benut.

Auteur E. Bransen, P. Collard, A. van der Poel, B. Boon
Auteur

, , ,

Pagina's

12

Jaar

SKU af1446
Category Factsheets