E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Beter signaleren, bespreken en doorverwijzen door wijkprofessionals

Veel wijkteams hebben hun handen vol aan complexe casussen in de wijk. Psychische problematiek (van lichte klachten tot een zware depressie) speelt daarbij vaak een rol. Met behulp van een training krijgen wijkprofessionals meer inzicht in depressieve klachten en depressie, hoe dit te signaleren en bespreken en wat zij kunnen doen.

Bij ‘Depressiepreventie in de wijk’ volgen wijkprofessionals – werkzaam in dezelfde wijk – de online training ‘Signaleren depressie’. Dat doen zij individueel, maar wel tegelijkertijd. Daarna ontmoeten zij elkaar op twee intervisiebijeenkomsten. Zij verdiepen hun kennis en werken aan een betere samenwerking. Een POH-GGZ en een ervaringsdeskundige brengen inzichten uit de praktijk.

De training is opgezet door GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Midden Holland en het Trimbos-instituut, en beschreven in een handreiking. De training ‘Depressiepreventie in de wijk’ is geëvalueerd in vier gemeenten. Uit de evaluatie blijkt dat 79% van de wijkprofessionals de werkwijze nog altijd toepast in de dagelijkse praktijk.

Deze handreiking geeft beleidsadviseurs in wijken en gemeente, GGD’en en ROS’sen praktische informatie om de ‘E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk’ te organiseren.

Auteur E. Bransen, S. Lokman, A. van der Poel
Auteur

, ,

Pagina's

8

Jaar

SKU af1644
Category Rapporten