Samenwerking GGZ en sociaal domein voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

Verkenning van praktijkvoorbeelden

In 2014 is het rapport ‘Over de brug: Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen1’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit rapport wordt beschreven wat er nodig is om herstelgerichte behandeling, begeleiding en ondersteuning te bieden aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

Het Ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd om praktijkvoorbeelden te inventariseren en te beschrijven waar de aanbevelingen van 'Over de brug' al geïmplementeerd zijn of worden. Bij deze inventarisatie wordt de focus gelegd op het thema samenwerking tussen de GGZ en het sociale domein, op zowel bestuurlijk niveau (governance) als operationeel niveau (samenwerking tussen sociale wijkteams en FACT-teams). Er zijn drie praktijkvoorbeelden van samenwerking op bestuurlijk niveau geanalyseerd en beschreven, op basis van interviews met sleutelfiguren en bestudering van schriftelijk materiaal.

Auteur S. van Rooijen, A. Knispel, F. van Hoof, H. Kroon
Auteur

, , ,

Pagina's

50

Jaar

SKU af1497
Category Rapporten