KOPP/KOV

Resultaten van een Rondgang in de Uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van ouders met verslavingsproblemen (KOV)

Hoe is het gesteld met de preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) sinds de invoering van de Jeugdwet?

En meer specifiek, hoe verloopt de samenwerking binnen de zorgketen en tussen zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars?
Zijn de verantwoordelijkheden helder rond KOPP/KOV? Zijn gemeenten bekend met het KOPP/KOV-aanbod en kopen zij dit in?
En passen zorgprofessionals de KOPP-richtlijn en de Kindcheck toe?

Deze vragen staan centraal in dit rapport. De resultaten zijn gebaseerd op een rondgang
in de KOPP/KOV-uitvoeringspraktijk.
Deze leverde een schat aan inzichten op.

De rondgang is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in nauwe samenwerking met de VNG.

Jaar

SKU af1520
Category Rapporten