Opvang en beschermd wonen Amersfoort

Analyse van omvang, cliëntkenmerken, hulpvraag en ondersteuningsbehoeften

Eind 2016 werd in de regio Amersfoort gesignaleerd dat de druk op de maatschappelijke opvang fors toenam. Daarnaast waren er signalen over een toename van het aantal zwerf-jongeren. De gemeente Amersfoort biedt maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze mensen. Deze maatschappelijke opvang heeft een regiofunctie voor de gemeenten Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Veenendaal en Woudenberg.

Om geschikte maatregelen te kunnen nemen, vroeg de gemeente Amersfoort het Trimbos-instituut om een analyse uit te voeren van de omvang en kenmerken van de populatie binnen de maatschappelijke opvang (inclusief zwerfjongeren) en het beschermd en bege-leid wonen.

Auteur M. Planije, H. Kroon
Auteur

,

Pagina's

66

Jaar

SKU af1556
Category Rapporten