Monitoring en evaluatie GGz triagewijzer

Politie en huisartsen schakelen de GGZ-crisisdienst in als iemand met spoed psychiatrische hulp nodig heeft. Maar hoe snel moet de crisisdienst vervolgens ter plekke zijn? Daarvoor bestonden geen landelijke criteria. Sinds kort is er de triagewijzer. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving stelt de crisisdienst met dit instrument een urgentiegraad tussen 1 en 24 uur vast. Vooral de hoogste urgentiegraad van maximaal 1 uur is nieuw.

Het Trimbos-instituut heeft op verzoek van ZonMw en GGZ Nederland onderzocht of de crisisdiensten voldoende uit de voeten kunnen met de triagewijzer om deze landelijk te kunnen invoeren. Daarvoor hebben 16 crisisdiensten in de tweede helft van 2017 meegedaan aan een praktijktest. Daarin werden crisisdiensten nog niet ‘afgerekend’ door ketenpartners of de inspectie als ze de normen niet haalden, ook omdat de bekostiging van de crisisdiensten nog niet was aangepast aan de nieuwe normen.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste crisisdiensten de triagewijzer geschikt vinden voor landelijke invoering. Via een subsidieregeling kunnen zij dit jaar aanspraak maken op aanvullende bekostiging.

 

 

Auteur A. de Lange, H. Kroon
Auteur

,

Pagina's

34

SKU af1622
Category Rapporten