Implementatie van de Yucelmethode

Een handreiking

De Yucelmethode is ontworpen om hulpvragers (mensen, gezinnen, families) te helpen om vanuit hun eigen kracht en met tijdelijke ondersteuning hun problemen te overwinnen. Voor veel mensen zijn de bestaande hulpverleningstechnieken te abstract en te talig. De Yucelmethode wil probleem- analyses tastbaar, zichtbaar en concreet maken. In de Yucelmethode bouwt de hulpvrager een kleurrijke, visuele weergave van zijn levenssituatie met behulp van houten blokken.

Om de Yucelmethode binnen instellingen en teams zo neer te zetten dat het een methodische aanpak wordt, heeft het Trimbos-instituut een implementatiehandreiking geschreven. In deze handreiking zijn de stappen uitgewerkt die doorlopen moeten worden om (afhankelijk van de context en de omvang van de implementatie) het werken met de Yucelmethode de beste kans van slagen te geven.

Auteur A. van Wamel, M. Planije
Auteur

,

Pagina's

30

Jaar

SKU af1604
Category Rapporten