Hans Kroon

Community Mental Health Care & Recovery

Over

Hans studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan deze universiteit op het onderwerp casemanagement in de psychiatrie. Bij het Trimbos-instituut is hij hoofd van het programma Zorg & Participatie. In 2017 begon hij met zijn leerstoel binnen de academische werkplaats Geestdrift van Tranzo, onderdeel van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University.

Expertise

Hans is een expert op het gebied van herstel en kwaliteit van leven van mensen met (vooral: ernstige) psychische aandoeningen, de psychosociale zorg die zij krijgen en hoe die het beste georganiseerd kan worden. In Nederland heeft hij bijgedragen aan de introductie, implementatie en effectonderzoek van programma’s en interventies als FACT (flexible assertive community treatment), geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling, IPS (Individuele Plaatsing en Steun), HEE (herstel, ervaringsdeskundigheid, empowerment), cognitieve remediatie, resourcegroepen (samenwerken in de triade) en netwerkpsychiatrie. Onder zijn leiding loopt momenteel een promotie-onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en waarde van herstelacademies.
Met het streven naar geïntegreerde (in plaats van gefragmenteerde) ondersteuning en de toenemende druk op de ggz is recent/huidig onderzoek mede gericht op vraagstukken als de samenwerking tussen ggz, huisartsen en sociaal domein en gewenste hervormingen in de zorg.

Beschrijving leeropdracht

De leerstoel beoogt om op het gebied van de zorg en ondersteuning van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen veelbelovende methodieken en zorgorganisatievormen te helpen ontwikkelen en op implementatie en effect te onderzoeken, op macroniveau bij te dragen aan samenhang in het zorg- en ondersteuningslandschap voor deze groep en op microniveau aan samenwerking tussen cliënt en diens informele en professionele netwerk met als doel de ontplooiing, participatie en een zo zelfstandig mogelijk leven in de samenleving van deze doelgroep. Net als op het Trimbos-instituut staat daarbij de link tussen het perspectief van mensen zelf, praktijk, beleid en wetenschap centraal.
De oorspronkelijke titel van zijn leerstoel ‘Ambulantisering en deïnstitutionalisering’ werd bij de verlenging in 2022 gewijzigd in ‘Community Mental Health Care and Recovery’.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid van FACT Nederland
 • Bestuurslid CCAF
 • Bestuurslid Cognitieve Fitness.
 • Redactielid Tijdschrift Participatie en Herstel.
 • Lid van (wetenschappelijke) adviesraad Movisie
 • Lid van (wetenschappelijke) adviesraad Nivel
 • Lid van (wetenschappelijke) adviesraad Recollect 2 (Research into Recovery; UK)

Publicaties

Kernpublicaties

 • Boumans J, Kroon H, van der Hoek B (2023). Ggz uit de knel. Verkenning van mogelijkheden en valkuilen van het actuele hervormingsnarratief. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • de Lange A, Michon HWC, Knispel A, Hulsbosch L, Twisk JWR, & Kroon H. (2022). It is not only competitive employment that counts: Findings from a longitudinal panel of people with severe mental illness. Psychiatric Rehabilitation Journal, 45(3), 266-272. https://doi.org/10.1037/prj0000524
 • Kleijburg A, Wijnen B, Evers SMAA, Kroon H, & Lokkerbol J (2022). (Cost)-effectiveness and implementation of integrated community-based care for patients with severe mental illness: A study protocol. BMC Psychiatry, 22(1), [697]. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04346-8
 • Tjaden C, Mulder CL., Den Hollander W, Castelein S., Delespaul P, Keet R, Van Weeghel J, Kroon H (2021). Effectiveness of resource groups for improving empowerment, quality of life, and functioning of people with severe mental illness: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 78(12), 1309-1318. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.2880
 • Kroon H, Knispel A, Hulsbosch L, de Lange A (2021). Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2020. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Van Duin, D, De Winter, L, Kroon, H, Veling, W & Van Weeghel, J (2021). Effects of IPS plus cognitive remediation in early psychosis: 18-month functioning outcomes of a randomized controlled trial. Schizophrenia Research, 236, 115-122. https://doi.org/10.1016/j.schres.2021.07.025
 • Muusse C, Kroon H, Mulder CL & Pols, J (2021). Frying eggs or making a treatment plan? Frictions between different modes of caring in a community mental health team. Sociology of Health & Illness, 43 (7), 1581-1597. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13346
 • van Vugt M., Mulder CL., Bähler M., Delespaul P, Westen K, Kroon H. (2018). Modelgetrouwheid van flexible assertive community treatment(F-ACT)-teams: Resultaten van vijf jaar auditeren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 60(7), 441-448.
 • Kroon H (2018). Psychiatrie en samenleving: zoeken naar verbinding. Oratie Tilburg University.
 • Michon H., van Busschbach JT, Stant AD, van Vugt MD, van Weeghel J, Kroon, H. (2014). Effectiveness of individual placement and support for people with severe mental illness in The Netherlands: a 30-month randomized controlled trial. Psychiatric rehabilitation journal, 37(2), 129–136. https://doi.org/10.1037/prj0000061

Alle publicaties