Panel Psychisch Gezien

Het panel Psychisch Gezien is een groot, landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Heeft u aanhoudende psychische klachten en wilt u uw stem laten horen aan politici, zorginstellingen, beleidsmakers, media en zorgverzekeraars? Meld u dan aan voor het panel Psychisch Gezien.

featured_image
Lex Hulsbosch
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie

Altijd op de hoogte van de laatste panel-cijfers

Waarom het panel Psychisch gezien?

Kennis over mensen met psychische problematiek

Mede door het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten van het Nivel, is er veel bekend over de groep chronisch zieken en gehandicapten als gebruikers van de zorg. Er bestaat echter veel minder kennis over mensen met langdurige psychische problematiek. Ook de mening van deze groep gebruikers komt vaak weinig naar voren in debatten over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In een tijd waarin de vermaatschappelijking van de zorg centraal staat, is het wenselijk dat juist de gebruikers van de zorg een stem hebben in het debat. Het panel Psychisch Gezien voorziet in deze behoeften door kennis te genereren over de doelgroep en tegelijkertijd mensen met langdurige psychische problemen een stem in het maatschappelijk debat over GGZ gerelateerde onderwerpen te geven.

> Bekijk de informatiefolder

> Als instelling panelleden werven 

Oprichting

Het panel startte in 2010 om meer zicht te krijgen op hoe volwassenen met ernstige psychische problemen gedurende de jaren wonen en leven. Een ander belangrijk doel van het panel is om deze groep mensen een duidelijkere stem te geven en hun ervaringen, wensen en opvattingen over kwesties in de GGZ centraal te stellen. Het panel bestaat uit ongeveer 1.500 mensen met langdurige psychische problemen, die met hun deelname een beter beeld geven van hun leven, activiteiten en ontwikkelingen daarin.

Doelgroep en deelname

Word ook lid!

Het panel Psychisch Gezien is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder met langdurige psychische problemen. Heeft u bijvoorbeeld al langere tijd last van schizofrenie, psychoses, een bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis dan kunt u meedoen aan het panel Psychisch Gezien. Wat houd de deelname in? U ontvangt ongeveer twee keer per jaar een enquête. Voor het invullen van een lange vragenlijst ontvangt u als bedankje een cadeaubon van 5 euro. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Onderwerpen

 • werk en vrijwilligerswerk
 • sociale contacten en eenzaamheid
 • discriminatie en stigma
 • e-mental health
 • kwaliteit van leven
 • dwangmaatregelen in de zorg
 • tevredenheid met hulp en ondersteuning van professionals
 • zorg vanuit het eigen netwerk (familie, vrienden, kennissen)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wat doet het panel Psychisch Gezien?

Monitoren

Het panel monitort leefsituatie, welzijn en vermaatschappelijkingproces van mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Opinies en voorkeuren peilen

Het panel peilt opinies en voorkeuren van cliënten rond actuele kwesties rond mensen uit de doelgroep.

Kennis genereren

Het panel genereert kennis over de doelgroep, die als input kan dienen voor beleid.

De mensen achter het panel

Onze collega's

Het Trimbos-instituut coördineert het panel Psychisch Gezien en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

pasfoto-hans-kroon
Lex Hulsbosch, medewerker van Trimbos
pasfoto-aafje-knispel

Hans Kroon
project-leider

Lex Hulsbosch
teamlid

Aafje Knispel
teamlid

default-user
bram-zwanenburg
Laila Zaghoudi, medewerker van Trimbos

Joyce Huls
teamlid

Bram Zwanenburg

teamlid

Laila Zaghdoudi
support

Betrokken organisaties

Samenwerkingspartners zijn Kenniscentrum Phrenos, het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), MIND en Nivel. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert het Panel Psychisch Gezien. De programmacommissie is het besluitvormend orgaan van het panel Psychisch Gezien.

Programmacommissie

De regie van het Panel ligt bij de programmacommissie. Taken van de commissie:

 • Meedenken, voorstellen formuleren en besluiten over de vragen die voorgelegd worden aan het panel
 • Meedenken en besluiten over verdiepingsstudies naar specifieke vragen bij (een deel van) het panel
 • Adviseren en besluiten over externe verzoeken aangaande het gebruik van data gegenereerd door het landelijk panel
 • Adviseren en besluiten over vragen die externe partijen (willen) voorleggen aan de panelleden
 • Adviseren over (verbetering van) de opzet van het panel