Panel Psychisch Gezien

Het panel Psychisch Gezien is een groot, landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Heeft u aanhoudende psychische klachten en wilt u uw stem laten horen aan politici, zorginstellingen, beleidsmakers, media en zorgverzekeraars?

featured_image
Lex Hulsbosch
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie

Altijd op de hoogte van de laatste panel-cijfers

Waarom het panel Psychisch gezien?

Kennis over mensen met psychische problematiek

Mede door het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten van het Nivel, is er veel bekend over de groep chronisch zieken en gehandicapten als gebruikers van de zorg. Er bestaat echter veel minder kennis over mensen met langdurige psychische problematiek. Ook de mening van deze groep gebruikers komt vaak weinig naar voren in debatten over de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In een tijd waarin de vermaatschappelijking van de zorg centraal staat, is het wenselijk dat juist de gebruikers van de zorg een stem hebben in het debat. Het panel Psychisch Gezien voorziet in deze behoeften door kennis te genereren over de doelgroep en tegelijkertijd mensen met langdurige psychische problemen een stem in het maatschappelijk debat over GGZ gerelateerde onderwerpen te geven.

> Bekijk de informatiefolder

> Als instelling panelleden werven 

Oprichting

Het panel startte in 2010 om meer zicht te krijgen op hoe volwassenen met ernstige psychische problemen gedurende de jaren wonen en leven. Een ander belangrijk doel van het panel is om deze groep mensen een duidelijkere stem te geven en hun ervaringen, wensen en opvattingen over kwesties in de GGZ centraal te stellen. Het panel bestaat uit ongeveer 1.500 mensen met langdurige psychische problemen, die met hun deelname een beter beeld geven van hun leven, activiteiten en ontwikkelingen daarin.

Doelgroep en deelname

Word ook lid!

Het panel Psychisch Gezien is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder met langdurige psychische problemen. Heeft u bijvoorbeeld al langere tijd last van schizofrenie, psychoses, een bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis dan kunt u meedoen aan het panel Psychisch Gezien. Wat houdt de deelname in? U ontvangt ongeveer twee keer per jaar een vragenlijst. Per jaar gaat het om één langere vragenlijst (gemiddelde invulduur: 30 minuten) en één (of soms meer) korte vragenlijst(en) (gemiddelde invulduur: 15 minuten). Voor het invullen van de langere vragenlijst ontvangt u als bedankje een cadeaubon van 5 euro. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Onderwerpen

 • werk en vrijwilligerswerk
 • sociale contacten en eenzaamheid
 • discriminatie en stigma
 • e-mental health
 • kwaliteit van leven
 • dwangmaatregelen in de zorg
 • tevredenheid met hulp en ondersteuning van professionals
 • zorg vanuit het eigen netwerk (familie, vrienden, kennissen)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Wat doet het panel Psychisch Gezien?

Monitoren

Het panel monitort leefsituatie, welzijn en vermaatschappelijkingproces van mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Opinies en voorkeuren peilen

Het panel peilt opinies en voorkeuren van cliënten rond actuele kwesties rond mensen uit de doelgroep.

Kennis genereren

Het panel genereert kennis over de doelgroep, die als input kan dienen voor beleid.

De mensen achter het panel

Onze collega's

Het Trimbos-instituut coördineert het panel Psychisch Gezien en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

featured_image
Hans Kroon
Programmahoofd Zorg & Participatie
featured_image
Lex Hulsbosch
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie
featured_image
Aafje Knispel
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie
featured_image
Joyce Huls
Projectassistent
featured_image
Isabelle Janson
Projectmedewerker A
featured_image
Anne van Jaarsveld
Junior projectmedewerker
featured_image
Mascha Kreugel
Communicatieadviseur

Betrokken organisaties

Samenwerkingspartners zijn Kenniscentrum Phrenos, het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ), MIND en Nivel. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert het Panel Psychisch Gezien. De programmacommissie is het besluitvormend orgaan van het panel Psychisch Gezien.

Programmacommissie

De regie van het Panel ligt bij de programmacommissie. Taken van de commissie:

 • Meedenken, voorstellen formuleren en besluiten over de vragen die voorgelegd worden aan het panel
 • Meedenken en besluiten over verdiepingsstudies naar specifieke vragen bij (een deel van) het panel
 • Adviseren en besluiten over externe verzoeken aangaande het gebruik van data gegenereerd door het landelijk panel
 • Adviseren en besluiten over vragen die externe partijen (willen) voorleggen aan de panelleden
 • Adviseren over (verbetering van) de opzet van het panel

Voor vragen, neem contact op via panel@trimbos.nl.

Publicaties

Financiële situatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen

21 november 2023

Panel Psychisch Gezien 2022

1 november 2023

Over dagactiviteiten en dagbesteding

7 november 2022

Panel Psychisch Gezien 2021

24 februari 2022

Hoe gaat het met mensen met ernstige psychische aandoeningen tijdens de coronacrisis?

27 oktober 2021

Lachgas: Van zorgen naar acties

21 december 2020

Impact coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen: tweede meting

10 augustus 2020

Voor mij is contact zuurstof. Het voelt nu wat zuurstofarm

15 juli 2020

Impact van social distancing op mensen met een psychische kwetsbaarheid

15 juli 2020

Impact van de coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen

6 maart 2020

Maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen

5 februari 2020

Ambulantisering van de GGZ

5 februari 2020

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

20 december 2019

Leefsituatie en ervaringen met zorg van mensen met ernstige psychische aandoeningen

20 december 2019

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017

22 december 2017

Infographic Ondersteuning van mensen met psychische problemen

14 maart 2017

De gemeente en maatschappelijke ondersteuning: wat vinden mensen met aanhoudende psychische problemen ervan?

1 februari 2017

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2016

14 december 2016

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2015

17 december 2015

Factsheet Panel Psychisch Gezien – Werk, eenzaamheid en stigma

9 april 2015