Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017

De geestelijke gezondheidszorg ondergaat een aantal ingrijpende transities. Belangrijke onderdelen van deze transities zijn de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ. Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd per 2015 de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ te monitoren. Deze rapportage doet verslag van de resultaten van het derde meetjaar van de monitor.

De vorige monitorraportage liet zien dat in de voorafgaande jaren door de ‘mensen in het veld’ flink is ingezet op verbetering van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. De ontwikkelingen rond FACT, IHT en VIP maar ook de maatschappelijke initiatieven door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid getuigden daarvan. De nieuwe monitorresultaten laten zien dat de ambities bij de meeste veldpartijen groot blijven. Zij laten ook zien dat er veel pogingen worden ondernomen om met nieuwe lokale projecten en samenwerkingstrajecten vorm te geven aan een verbeterde (organisatie van de) zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ook lijkt een deel van de gemeenten hun nieuwe rol inmiddels voortvarend te hebben opgepakt.

Auteur F. van Hoof, A. Knispel, L. Hulsbosch, A. de Lange, H. Michon, H. Kroon
Auteur

, , , , ,

Pagina's

218

Jaar

SKU af1586
Category Rapporten