Psychiatrie en samenleving: zoeken naar verbinding

Inaugurele rede

In verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering aan Tilburg University op 14 december 2018 door Prof. dr. Hans Kroon.

Ambulantisering en deïnstitutionalisering, de titel van mijn leerstoel, het zijn twee begrippen die min of meer hetzelfde betekenen. Voor de zekerheid gebruik ik ze allebei, om aan te geven dat het een tweezijdig zwaard is. Overal in de wereld, ook in Nederland hebben we bedacht dat zorg in een institutie te vaak het antwoord was op de problemen van mensen met psychische problemen. Zorg en ondersteuning zouden veel meer in de samenleving moeten worden geboden. Mensen met psychische problemen zouden, net als ieder andere burger, zo veel mogelijk in staat gesteld moeten worden om in de samenleving te wonen, werken en sociale contacten te hebben, conform het VN-verdrag over gelijke rechten van mensen met een handicap.

Auteur H. Kroon
Auteur

Pagina's

29

SKU af1664
Category Rapporten