Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2015

Mensen met langdurige psychische aandoeningen willen een socialer leven. Velen willen het liefst ‘gewoon’ een opleiding volgen of werken. De ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ moeten daaraan bijdragen. Maar er is nog veel nodig om substantiële vooruitgang te boeken. Dat blijkt uit de eerste meting van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ.

De ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ moeten bijdragen aan een betere  kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De monitor laat zien dat het aantal plaatsen in psychiatrische klinieken tussen 2012 en 2014 met circa tien procent is gedaald. Ook vindt er een voorzichtige intensivering van de ambulante ondersteuning plaats. Maar de vraag is of dat voldoende is om aan de wensen van mensen met een psychische kwetsbaarheid tegemoet te komen. Vooral bij crises is er intensieve zorg. Maar structurele hulp bij de psychische problemen en ondersteuning op het gebied van werk of opleiding blijven nog achter. Ook spelen stereotypering en negatieve beeldvorming in de samenleving mensen met ernstige psychische aandoeningen parten. Velen voelen zich buitengesloten vanwege hun psychische kwetsbaarheid.

Auteur F. van Hoof, A. Knispel, L. Hulsbosch, S. van Rooijen, C. Place, H. Michon, W. Oele, H. Kroon
Auteur

, , , , , , ,

Pagina's

158

Jaar

SKU af1422
Category Rapporten