Landelijke Monitor Intramurale GGZ

Eerste meting – 2012

Nederland beschikt vanuit internationaal perspectief over een grote intramurale GGZ-capaciteit. Landelijke partijen hebben afgesproken om die capaciteit in de komende jaren voor een aanzienlijk deel af te bouwen en te vervangen door ambulante zorg.

De intramurale afbouw zal in de komende jaren in opdracht van het Ministerie van VWS worden gevolgd door middel van de Landelijke Monitor Intramurale GGZ. De monitor gaat de ontwikkelingen in kaart brengen rond de omvang, de aard en het gebruik van de intramurale GGZ-voorzieningen in Nederland, inclusief de voorzieningen voor beschermd wonen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de eerste meting van de Landelijke Monitor Intramurale GGZ.

Auteur A. Knispel, M. Haggenburg, F. van Hoof
Auteur

, ,

Pagina's

49

SKU af1257
Category Rapporten