Achterblijvende arbeidsparticipatie onder mensen met psychische problemen

Deelonderzoek 5 – Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018

De geestelijke gezondheidszorg ondergaat een aantal ingrijpende transities. Belangrijke onderdelen van deze transities zijn de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ. Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd per 2015 de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ te monitoren. Dit deelonderzoek is onderdeel van het vierde meetjaar van deze monitor.

De Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018 bestaat uit verschillende deelonderzoeken.

Deelonderzoek 3, 4 en 5 zijn ook afzonderlijk beschikbaar:

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2018

Deelonderzoek 3: Panel Psychisch Gezien – Leefsituatie en ontvangen zorg

Deelonderzoek 4: Panel Psychisch Gezien – Behoefte aan betaald werk en de weg ernaartoe

Auteur J. Boumans, H. Michon, L. Hulsbosch, A. Knispel, A. de Lange
Auteur

, , , ,

Pagina's

36

Jaar

SKU af1650-5
Category Rapporten