Factsheet Panel Psychisch Gezien – Werk, eenzaamheid en stigma

Het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen

Werken is voor velen om vele redenen belangrijk. Het kabinet heeft voor de komende periode niet voor niets zo sterk op brede stimulering van arbeidsparticipatie ingezet. De Participatiewet, die begin 2015 in werking treedt, heeft als doel om ook meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Hoe zit het eigenlijk met de werksituatie van
mensen met langdurige psychische problemen en hun ervaringen en wensen op dit gebied? Een antwoord op dergelijke vragen is ook belangrijk gezien de veranderingen in het landelijke zorgbeleid voor mensen uit deze doelgroep. Zo wordt in het kader van ‘ambulantisering’ hulp en ondersteuning steeds meer in de eigen omgeving van mensen geboden, in plaats van binnen instellingen. Deze factsheet geeft een actueel en concreet beeld van de werksituatie van volwassenen met aanhoudende psychische problemen. Dit is gebaseerd op een enquête in het najaar van 2013 onder 574 leden van het panel Psychisch Gezien. De factsheet geeft ook inzicht in de veranderingen op het gebied van werk ten opzichte van 2010.

Auteur C. Place, L. Hulsbosch, H. Michon
Auteur

, ,

Jaar

SKU af1402
Category Factsheets