Ambulantisering van de GGZ

Uitkomsten van monitoronderzoek 2012-2019

Het ambulantiseringsproces van de GGZ heeft in 2012, met de afspraken van het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014, een sterke impuls gekregen. Door landelijke partijen werd afgesproken om de intramurale GGZ-capaciteit tot 2020 te verminderen met een derde. Afgesproken werd ook om tegelijk met deze intramurale afbouw, de kwaliteit van de ambulante zorg, in het bijzonder voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, uit te breiden en te verbeteren.

Het Trimbos-instituut monitort dit transitieproces sinds 2013, in opdracht van het ministerie van VWS. Deze infosheet bevat de hooflijnen van de uitkomsten van de monitor door de jaren heen. Er staan kerncijfers in over de ontwikkelingen van de:

  • klinische GGZ-capaciteit
  • beschermd wonen
  • (intensieve) ambulante behandeling
  • (gespecialiseerde) ambulante begeleiding

De infosheet bevat ook kerncijfers van de ontwikkelingen van kwaliteit van leven en zorgervaringen van mensen met ernstige psychische aandoeningen, op basis van data van het panel Psychisch Gezien. De uitkomsten van kwalitatieve onderzoeken naar factoren die het ambulantiseringsproces beïnvloeden, zijn ook op een rij gezet.

Auteur A. Knispel, L. Hulsbosch, H. Kroon, A. de Lange
Auteur

, , ,

Pagina's

12

Jaar

SKU af1661
Category Factsheets