Product AF1650

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

De LMA 2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kernmonitor transities GGZ-voorzieningen: ontwikkelingen in capaciteit, zorggebruik en GGZ-uitgaven; op basis van een herhaalde uitvraag bij GGZ-instellingen (deelonderzoek 1), en analyse van secundaire bronnen (deelonderzoek 2).
  • Kernmonitor kwaliteit van leven en zorgervaringen van mensen met ernstige psychische aandoeningen; op basis van een herhaalde uitvraag bij het panel Psychisch Gezien (deelonderzoek 3).
  • Contextmonitor: naast bovenstaande vaste onderdelen van de LMA is in deze monitorronde 1 speciale aandacht besteed aan het onderwerp participatie in werk, via een verdiepende studie onder deelnemers van het panel Psychisch Gezien, naar wensen op participatiegebied, behoefte aan ondersteuning en bevorderende en belemmerende factoren om (vrijwilligers)werk te vinden en te behouden. Dit vanuit de bevinding dat we door de jaren heen steeds een relatief lage participatie in regulier betaald werk zagen, terwijl betrekkelijk veel deelnemers vrijwilligerswerk doen (deelonderzoeken 4 en 5).
Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
178
Productnummer
AF1650
Jaar van uitgave
2018
Auteur
H. Kroon, H. Michon, A. Knispel, L. Hulsbosch, A. de Lange, J. Boumans, M. Oud

Gratis download


Dossier_Ambulantisering