Ambulantisering

Ambulantisering stelt gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen voor grote uitdagingen. We volgen de ontwikkelingen en werken mee aan oplossingen voor ambulantiseringsvraagstukken.

De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen gaat ingrijpend veranderen. Een deel van de bedden maakt plaats voor meer en betere ambulante zorg. Ondertussen spelen gemeenten een belangrijke rol in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hoe het toekomstige zorglandschap voor deze groep er precies uit zal gaan zien is nog onzeker. Zeker is wel dat zowel instellingen als gemeenten en zorgverzekeraars nog voor veel vragen en uitdagingen staan.

Zelfstandig, veilig en gezond leven

Aan de ambulantisering en hervorming van de langdurige GGZ liggen verschillende motieven ten grondslag. Bij het Trimbos-instituut vinden we het vooral belangrijk dat de hervormingen leiden tot meer kansen op een zelfstandig, gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Als dat lukt, profiteert daar ook de (lokale) samenleving van. 

Ambulantisering: kennis is belangrijk

Kennis is belangrijk om de ambulantisering op regionaal en lokaal niveau te laten slagen. Dan gaat het om kennis van bijvoorbeeld:

  • Ondersteuningsbehoeften en hulpvragen van mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • het actuele ambulante en intramurale voorzieningenaanbod (landelijk, regionaal en lokaal);
  • effectieve organisatie van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen;
  • veelbelovende innovatieve ontwikkelingen;
  • mogelijke toekomstscenario’s.

Het Trimbos-instituut verzamelt die kennis, monitort landelijke en regionale ontwikkelingen en ondersteunt gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen om gezamenlijk vorm te geven aan het ambulantiseringstraject.

Wilt u meer weten over dit dossier?

Hans  Kroon

Stuur een bericht aan contactpersoon Hans Kroon of bel +31 (0)30 - 2959(286)


Nieuws

Oratie Hans Kroon: ambulantiseren vergt anders prioriteren
12 december 2018 - Nederland telt ongeveer 280.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen, waarvan het grootste deel tegenwoordig op..
Ambulantisering in de GGZ iets in beweging
4 december 2018 - In de GGZ lijkt een lichte verschuiving plaats te vinden waarin intensieve ambulante zorg opkomt en klinische zorg..
Resultaten ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ gebundeld
22 juni 2018 - Het programma 'Nieuwe wegen GGZ en opvang’ was een tweejarige landelijke ontdekkingsreis in het sociaal domein met als..

Publicaties

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Knispel, A., Hoof, F. van (2013). Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning: een internationale vergelijking van overheidsbeleid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Meer publicaties over dit thema