Kwaliteit van leven bij ernstige psychische aandoening blijft fors achter

Kwaliteit van leven bij ernstige psychische aandoening blijft fors achter

De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeninge blijft fors achter bij die van de algemene bevolking (rapportcijfer van 6,4 tegenover een 7,6 van de algemene bevolking).

Dat blijkt uit onderzoek onder de leden van het panel Psychisch Gezien.

Vaak geen werk, vaak eenzaam

De maatschappelijke participatiegraad is laag onder mensen met ernstige psychische aandoeningen (22% heeft betaald werk, ruim drie keer zo laag als het percentage werkenden in de algemene beroepsbevolking) en de eenzaamheidsproblematiek groot; ruim vier op de vijf panelleden (80%) voelt zich in enige mate eenzaam en ongeveer twee op de vijf (40%) is erg of heel erg eenzaam.

Geïsoleerd

Tegelijkertijd zouden de nodige panelleden een sociaal actiever leven willen hebben en willen meetellen in de maatschappij (40% van de leden heeft het gevoel niet mee te tellen in de maatschappij). Dit wil niet zeggen dat er voor individuele leden niets is veranderd in gunstige of ongunstige zin, maar per saldo is er de afgelopen jaren onvoldoende veranderd om op groepsniveau van een duidelijke verbetering (noch verslechtering) te kunnen spreken. In combinatie met elkaar laten de bevindingen een duurzaam patroon zien dat veel panelleden een in maatschappelijk opzicht geïsoleerd leven leiden.

Meer over dit thema

Panel Psychisch Gezien

In 2010 is het Trimbos-instituut gestart met het panel Psychisch Gezien: een groot, landelijk panel van en voor mensen met psychische aandoeningen. Het panel telt rond de 1.500 leden en richt zich op mensen met relatief ernstige psychische aandoeningen. Het panel levert sinds 2015 gegevens aan voor de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming van de Langdurige GGz. Graag willen het panel uitbreiden. Helpt u mee?

Meer info

Lex Hulsbosch
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie