Leefsituatie en ervaringen met zorg van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Deelonderzoek 3 – Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

De geestelijke gezondheidszorg ondergaat een aantal ingrijpende transities. Belangrijke onderdelen van deze transities zijn de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ. Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd per 2015 de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ te monitoren. Dit deelonderzoek is onderdeel van het vijfde meetjaar van deze monitor.

Het onderzoek is gebaseerd op een uitvraag onder leden van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel bestaande uit mensen met aanhoudende en ernstige psychische problematiek. Zij ondervinden als gevolg van hun psychische klachten beperkingen in het dagelijks leven, gedurende langere tijd. Aan de hand van de uitvraag onder de panelleden ontstaat een beeld van het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.

De LMA 2019 is de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) en bestaat uit verschillende deelonderzoeken.

Deelonderzoek 3 en 4 zijn ook afzonderlijk beschikbaar:

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

Deelonderzoek 4: Stigmatisering door hulpverleners in de ggz

Bekijk ook ons dossier Ambulantisering

Auteur L. Hulsbosch, A. Knispel, H. Kroon, A. de Lange, H. Michon
Auteur

, , , ,

Pagina's

40

Jaar

SKU af1722-3
Category Rapporten