Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

De geestelijke gezondheidszorg ondergaat een aantal ingrijpende transities. Belangrijke onderdelen van deze transities zijn de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ. Het ministerie van VWS heeft het Trimbos-instituut gevraagd per 2015 de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ te monitoren.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA). De LMA volgt het in Nederland in 2012 ingezette beleid rond ambulantisering, in het bijzonder de ontwikkeling van de klinische capaciteit en het beschermd wonen, de beoogde op- en uitbouw van ambulante zorg en de betekenis van dit proces voor mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheden.

 

Gratis download

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
222
Productnummer
AF1722
Jaar van uitgave
2019
Auteur
H. Kroon, H. Michon, A. Knispel, N. van Erp, L. Hulsbosch, A. de Lange, J. Boumans

ambulantisering