Maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Participatiecijfers van het panel Psychisch Gezien: het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen

Mensen met aanhoudende psychische aandoeningen willen net als andere burgers meedoen in de maatschappij. Een nieuwe factsheet van het panel Psychisch Gezien laat participatiegegevens zien op basis van recente enquêtes en groepsgesprekken met panelleden.

Een relatief klein deel van de panelleden heeft betaald werk (21% vs. 68% in de algemene bevolking). Tegelijkertijd zijn velen van hen op enige wijze actief, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Uit diverse peilingen van het panel Psychisch Gezien blijkt dat een aanzienlijk deel een wens heeft om sociaal en maatschappelijk actief te zijn. Van degenen die vrijwilligerswerk doen heeft bijvoorbeeld 42% een wens tot betaald werk. Dat meedoen belangrijk is voor mensen, blijkt wel uit de bevinding dat verschillende vormen van participatie samenhangen met een hogere ervaren kwaliteit van leven.

Vrijwel iedereen ervaart belemmeringen bij het vinden dan wel behouden van betaald werk. Het gaat vooral om belemmeringen met betrekking tot psychische klachten en een beperktere ervaren belastbaarheid. Bevorderende factoren zijn er op diverse gebieden: zowel op werkgebied (bijv. flexibele werktijden), op het gebied van begeleiding als op persoonlijk vlak.

Het panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met langdurige psychische aandoeningen. Het bestaat momenteel uit circa 1.600 leden die periodiek bevraagd worden over verschillende thema's. Het doel van het panel is meer zicht krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.

Auteur A. de Lange, H. Michon, A. Knispel, L. Hulsbosch, H. Kroon
Auteur

, , , ,

Pagina's

8

Jaar

SKU af1662
Category Factsheets