Re-integratie en participatie met een ggz-aandoening

Hoe zorgt u ervoor dat mensen met een (ernstige) zich weer nuttig voelen in de maatschappij? We ondersteunen u met best practices rond arbeidsintegratie, maatschappelijke participatie en inclusie.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veel taken van de langdurige GGZ overgeheveld naar maatschappelijke organisaties. Ook gemeenten hebben nieuwe zorg- en begeleidingstaken gekregen op het gebied van maatschappelijke participatie.

Ondersteuning bij ontwikkeling expertise

Als professional of ervaringsdeskundige wilt u dat mensen met psychische aandoeningen de kans krijgen om op een zinvolle manier deel te nemen aan de maatschappij en het arbeidsleven. Daarom ondesteunen wij u, door samen met u te kijken: 

  • hoe u kunt zorgen voor een positievere beeldvorming van mensen met psychische problemen;
  • hoe u de participatiekansen van deze doelgroep kunt vergroten, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt;
  • wat de meest effectieve en efficiënte aanpak van participatie is;
  • welke bestaande kennis en ervaring er is, en welke initiatieven daar zijn ontwikkeld;
  • hoe u uw eigen expertise kunt ontwikkelen.

Zie ook: IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

Wilt u meer weten over dit dossier?

Harry  Michon

Stuur een bericht aan contactpersoon Harry Michon of bel +31 (0)30 - 2959(217)

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Nieuws

Landelijk onderzoek naar Mental Health First Aid (MHFA) gestart
22 augustus 2019 - Een landelijk evaluatie- en actieonderzoek moet beter inzicht geven in de impact van eerste hulp bij psychische..
Gespecialiseerde psychotherapieën bij borderline effectiever dan reguliere therapie
30 augustus 2018 - Gespecialiseerde psychotherapieën zijn effectief in het verminderen van de symptomen van borderline..
‘Community mental health care’ in Europa
9 augustus 2018 - Het ‘EUCOMS Network’ is een netwerk van GGZ-organisaties en hun cliënten in heel Europa, met leden in 20 landen. Dit..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Michon, H., Hulsbosch, L. & Bergmans, C. (2017). Modeltrouw meten. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho .

Boumans, J., Baart, I., Widdershoven, G., & Kroon, H. (2016). Coping with psychotic-like experiences without receiving help from mental health care: A qualitative study. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. doi:10.1080/17522439.2016.1178798

Muntingh, A., Laheij, M., Sinnema, H., Zoun, M., Balkom, A. van, Schene, A., & Spijker, J. (2016). Kwaliteit van leven en klachten na een zelfmanagement training bij patiënten met chronische angst en depressie: een gerandomiseerde studie.. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 504-512.

Meer publicaties over dit onderwerp