Re-integratie en participatie met een ggz-aandoening

Hoe zorgt u ervoor dat mensen met een (ernstige) zich weer nuttig voelen in de maatschappij? We ondersteunen u met best practices rond arbeidsintegratie, maatschappelijke participatie en inclusie.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veel taken van de langdurige GGZ overgeheveld naar maatschappelijke organisaties. Ook gemeenten hebben nieuwe zorg- en begeleidingstaken gekregen op het gebied van maatschappelijke participatie.

Ondersteuning bij ontwikkeling expertise

Als professional of ervaringsdeskundige wilt u dat mensen met psychische aandoeningen de kans krijgen om op een zinvolle manier deel te nemen aan de maatschappij en het arbeidsleven. Daarom ondesteunen wij u, door samen met u te kijken: 

  • hoe u kunt zorgen voor een positievere beeldvorming van mensen met psychische problemen;
  • hoe u de participatiekansen van deze doelgroep kunt vergroten, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt;
  • wat de meest effectieve en efficiënte aanpak van participatie is;
  • welke bestaande kennis en ervaring er is, en welke initiatieven daar zijn ontwikkeld;
  • hoe u uw eigen expertise kunt ontwikkelen.

Zie ook: IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

Meer producten

Producten

Alle trainingen en activiteiten

Trainingen en activiteiten

Nieuws

Mental Health First Aid (MHFA) zorgt voor betere herkenning psychische problemen
15 april 2021 - ..
Online groepscursus 'Grip Op Werk' helpt werklozen met stemmingsklachten
10 december 2020 - Psychische klachten, zoals depressie en angst, komen veel voor onder werklozen. 40% van de mensen zonder werk kampt met..
Jobcoaches bewijzen zich bij psychische kwetsbaarheid
12 november 2020 - Jongvolwassen werknemers met een psychische kwetsbaarheid die een jobcoach hebben, zijn zeer tevreden over de..

Meer nieuws over dit onderwerp

Publicaties

Michon, H., Hulsbosch, L. & Bergmans, C. (2017). Modeltrouw meten. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho .

Boumans, J., Baart, I., Widdershoven, G., & Kroon, H. (2016). Coping with psychotic-like experiences without receiving help from mental health care: A qualitative study. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. doi:10.1080/17522439.2016.1178798

Muntingh, A., Laheij, M., Sinnema, H., Zoun, M., Balkom, A. van, Schene, A., & Spijker, J. (2016). Kwaliteit van leven en klachten na een zelfmanagement training bij patiënten met chronische angst en depressie: een gerandomiseerde studie.. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 504-512.

Meer publicaties over dit onderwerp