• Zoek
  • NL / EN

Langdurige GGZ

Hoeveel GGZ-cliënten?

Nederland telt ongeveer 160.000 volwassen GGZ-cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Als we kinderen, jeugdigen en ouderen meerekenen bedraagt het aantal cliënten 216.000. Voor naasten die mantelzorger zijn van iemand met psychische problemen heeft het grote impact op hun eigen leven. Ruim 1 op de 10 mantelzorgers heeft zelf een depressie of angststoornis.

Mantelzorg: samenwerking en ondersteuning naasten

Hoe zijn cliënten eraan toe?

Met het panel 'Psychisch gezien' hebben wij rechtstreeks toegang tot mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Het panel geeft inzicht in hun maatschappelijk functioneren en hun zorg- en leefsituatie. Het panel geeft mensen met psychische aandoeningen ook een stem het debat over de GGZ. 

Naar het panel 'Psychisch gezien'

Waar wonen cliënten?

Het grootste deel van de 160.000 cliënten met ernstige psychische problematiek woont op zichzelf, met ambulante zorg. Een kleine groep woont in een instelling of beschermende woonvorm. Sinds 2012 daalt het aantal plaatsen voor opname en langdurig verblijf. Ook het aantal plaatsen in voorzieningen voor beschermd wonen daalde, zij het minder hard.

Meer over ambulantisering in de GGZ

Het Trimbos-instituut en ernstige psychische problematiek

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. Het Trimbos-instituut levert maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit kennis over geestelijke gezondheid, met als doel het bevorderen van de kwaliteit van leven.

Met onze kennis ondersteunen we instellingen en gemeenten bij de ontwikkeling en evaluatie van beleid. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Meer informatie

Hans  Kroon

Stuur een bericht aan contactpersoon Hans Kroon of bel +31 (0)30 - 2959(286)

Trimbos nieuws

Trimbos.nl vernieuwd, nieuws-app stopt
14 februari 2019 - De website van het Trimbos-instituut is vernieuwd. De nieuws-app stopt. Met de nieuwsbrief blijft het mogelijk om op de..
Gemeenten gezocht die kinderen van LVB-ouders extra willen ondersteunen
16 januari 2019 - Gemeenten zijn positief over het Buitenshuisproject: KOPP/KVO-kinderen die opgroeien in een onveilige gezinssituatie..

Extern nieuws

Manifest 'Psychische Diversiteit Werkt!'
27 maart 2018, Samen Sterk zonder Stigma - Vakbonden en ondernemingsraden zetten zich gezamenlijk in voor bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op de..
Praktisch programma helpt jongeren met een licht verstandelijke beperking
21 maart 2018, ZonMw - ‘Jij bent Okay’ lijkt een waardevolle toevoeging te zijn op het bestaande behandelaanbod voor jongeren met een licht..
Focusbrief dementie 2018
13 maart 2018, Alzheimer Nederland - Alzheimer Nederland doet in de Focusbrief dementie 2018 tien voorstellen om de zorg en ondersteuning thuis te verbeteren..