Zorg & Participatie

Met onderzoek dragen we er aan bij dat mensen met ernstige psychische aandoeningen onderdeel van de samenleving blijven en zoveel mogelijk mee kunnen doen. 

Ook ondersteunen we de GGZ om kostenefficiënter te werken. Met machine learning helpen we de GGZ te innoveren en technologie te benutten voor betere en efficiëntere zorg.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.

Neem contact op

Hans  Kroon

Stuur een bericht aan contactpersoon Hans Kroon of bel +31 (0)30 - 2959(286)

Hoeveel GGZ-cliënten?

Nederland telt ongeveer 160.000 volwassen GGZ-cliënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Als we kinderen, jeugdigen en ouderen meerekenen bedraagt het aantal cliënten 216.000. Voor naasten die mantelzorger zijn van iemand met psychische problemen heeft het grote impact op hun eigen leven. Ruim 1 op de 10 mantelzorgers heeft zelf een depressie of angststoornis.

Mantelzorg: samenwerking en ondersteuning naasten

Hoe zijn cliënten eraan toe?

Met het panel 'Psychisch gezien' hebben wij rechtstreeks toegang tot mensen met aanhoudende psychische aandoeningen. Het panel geeft inzicht in hun maatschappelijk functioneren en hun zorg- en leefsituatie. Het panel geeft mensen met psychische aandoeningen ook een stem het debat over de GGZ. 

Naar het panel 'Psychisch gezien'

Waar wonen cliënten?

Het grootste deel van de 160.000 cliënten met ernstige psychische problematiek woont op zichzelf, met ambulante zorg. Een kleine groep woont in een instelling of beschermende woonvorm. Sinds 2012 daalt het aantal plaatsen voor opname en langdurig verblijf. Ook het aantal plaatsen in voorzieningen voor beschermd wonen daalde, zij het minder hard.

Meer over ambulantisering in de GGZ

Blogs

Machine learning: hoe 'prutsen aan data' nuttig kan zijn
17 juli 2019 - Als het om machine learning gaat, kon je tot nu toe wel je theorieexamen halen, maar nergens rijlessen volgen. Daarom..
‘Ik was gefascineerd door de TBS-kliniek waar mijn vader werkte’
12 december 2018 - Op vrijdag 14 december houdt hoogleraar Hans Kroon zijn oratie 'Psychiatrie en samenleving: zoeken naar verbinding'...

Meer blogs over dit onderwerp