Destigmatisering en inclusie

Over mensen met psychische aandoeningen bestaan veel vooroordelen. Om ervoor te zorgen dat deze groep gewoon mee kan doen in de samenleving, zetten we ons in voor destigmatisering en inclusie.

Hoewel mensen met psychische aandoeningen graag volwaardig willen meedoen in de samenleving, is dit voor velen nog geen vanzelfsprekendheid. Zij krijgen niet alleen te maken met de gevolgen van hun aandoening, maar worden ook geconfronteerd met de afwijzende reacties van de mensen om hen heen. Hierbij spelen vooroordelen ten aanzien van psychische aandoeningen een belangrijke rol. Zo heeft 70% van de Nederlanders er moeite mee om een schoonzoon met een psychische aandoening te accepteren.

Deze negatieve stereotypering in combinatie met sociale en maatschappelijke uitsluiting wordt samengevat in de termen stigma en stigmatisering.

Ondersteuning bij destigmatisering

Maatschappelijke acceptatie, openheid over psychische aandoeningen en inclusie zijn belangrijke thema’s van het Trimbos-instituut. We kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een programma’s voor destigmatisering en inclusie binnen de ggz en verslavingszorg of binnen gemeenten. Ook evalueren we methoden en programma’s zoals Mental Health First Aid op toepasbaarheid en effectiviteit. Wij delen onze kennis over het bevorderen van openheid en acceptatie van deze doelgroep graag met u. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kennis delen

Het Trimbos-instituut is actief binnen het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, werk en onderzoek bij en over psychosociale problemen. De gezamenlijke inspanningen van het kennisconsortium dragen bij aan de acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen in de Nederlandse samenleving door wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie te ontwikkelen en toe te passen.

Generieke module destigmatisering
Bekijk de generieke module op ggzstandaarden.nl.

 


Handreiking inplementatie WRAP Deze handreiking ondersteunt organisaties die het Wellness Recovery Action Plan (WRAP) modelgetrouw beschikbaar maken of dat willen gaan doen. Het doel is de effectiviteit van WRAP optimaal beschikbaar te maken voor iedereen die bij de organisatie betrokken is.
Naar de handreiking >

 

Landelijke evaluatie Mental Health First Aid (MHFA)

In opdracht van ZonMw hebben het Trimbos-instituut en GGz Eindhoven (GGzE) een evaluatie- en actieonderzoek uitgevoerd naar Mental Health First Aid (MHF...

Lees meer >

Handreiking implementatie WRAP

Deze handreiking ondersteunt organisaties die het Wellness Recovery Action Plan (WRAP) modelgetrouw beschikbaar maken of dat willen gaan doen. Het doel ...

Lees meer >

Actueel