Infographic ‘Wat doe je tegen stigma?’

Vanuit het project Generieke Module Destigmatisering is een infographic ontwikkeld getiteld: ‘Wat doe je tegen stigma?’ De infographic bevat een compacte en actiegerichte samenvatting van de generieke module, primair gericht op mensen die stigma ervaren. De infographic bestaat uit een basispagina, van waaruit naar de verschillende onderdelen kan worden doorgeklikt.

Wat doe je tegen stigma?

Mensen met psychische of verslavingsproblemen ervaren vaak vooroordelen van anderen. Soms wordt dit direct uitgesproken, maar vaak gebeurt dit indirect. Dit wordt ook wel stigmatisering genoemd. Mensen kunnen ook zichzelf stigmatiseren, door de vooroordelen op zichzelf te betrekken en over te nemen. De Generieke Module Destigmatisering biedt handvatten om stigma tegen te gaan.

De infographic is ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut, Samen Sterk zonder Stigma en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en kan vrijelijk gedownload worden om te plaatsen op relevante websites.

Meer over dit thema