Stigmatisering: onderzoek en advies

We ondersteunen ggz-instellingen, instellingen voor verslavingszorg en gemeenten om stigma aan te pakken en te werken aan inclusie.

Kenmerken effectieve aanpak

Een effectieve aanpak van destigmatisering heeft de volgende kenmerken:

  • Lokaal: zoek lokale samenwerking (gemeenten, verenigingen, buurthuizen etc.) en richt je aanpak op de lokale context;
  • Doelgericht: bepaal de behoefte van de beoogde groep en pas de activiteiten daarop aan;
  • Geloofwaardigheid: baseer voorlichting en educatie op contact tussen mensen met en zonder psychische aandoening en herstelverhalen van ervaringsdeskundigen.
  • Continuïteit: zorg voor duurzame en lokale inbedding door activiteiten op verschillende momenten en plaatsen te herhalen.
  • Wij zetten onze expertise op uiteenlopende manieren in, bijvoorbeeld door monitoring, advisering, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en implementatie, evaluatieonderzoek, procesbegeleiding en actieonderzoek.

GGZ en verslavingszorg

Bij hulpverleners in de ggz en verslavingszorg is veel bereidheid om met destigmatisering aan de slag te gaan. In de generieke module Destigmatisering vindt u veel concrete handvatten om het destigmatiserend werken en het stigmabeleid vorm te geven. Wij adviseren u graag over hoe u deze generieke module binnen uw organisatie kunt implementeren. We werken hierin nauw samen met andere organisaties, zoals Samen Sterk zonder Stigma en Verslavingszorg Nederland.

Gemeenten

Gemeenten spelen een grote rol bij het beschermen van mensenrechten van onder andere mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Met de decentralisatie zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor veel taken op het terrein van de zorg en inclusie. Wilt u dat mensen met een (psychische) kwetsbaarheid zich thuis voelen in uw gemeente en kunnen meedoen aan de samenleving?

Wij kunnen u ondersteunen bij de ontwikkeling van een lokale aanpak.