Destigmatisering en sociale inclusie

Mensen met psychische aandoeningen worden niet alleen geconfronteerd met hun eigen kwetsbaarheid, maar ook met maatschappelijke barrières en vooroordelen van anderen.
Onderzoek laat zien dat veel Nederlanders liever niet iemand met een psychisch of verslavingsprobleem als buurman of collega hebben (artikel Ten Have et al., 2015). Om de maatschappelijke acceptatie te bevorderen kunnen destigmatiseringsprogramma’s worden ingezet.

Kenmerken effectieve aanpak

Een effectieve aanpak van destigmatisering heeft de volgende kenmerken:

  • Lokaal: zoek lokale samenwerking (gemeenten, verenigingen, buurthuizen etc.) en richt je aanpak op de lokale context;
  • Doelgericht: bepaal de behoefte van de beoogde groep en pas de activiteiten daarop aan;
  • Geloofwaardigheid: baseer voorlichting en educatie op contact tussen mensen met en zonder psychische aandoening en herstelverhalen van ervaringsdeskundigen.
  • Continuïteit: zorg voor duurzame en lokale inbedding door activiteiten op verschillende momenten en plaatsen te herhalen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Maatschappelijke acceptatie, openheid over psychische aandoeningen en inclusie zijn belangrijke thema’s van het Trimbos-instituut. We kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een lokale aanpak voor destigmatisering en inclusie. Ook evalueren we methoden en programma’s zoals Mental Health First Aid op toepasbaarheid en effectiviteit. Wij delen onze kennis over het bevorderen van openheid en acceptatie van deze doelgroep graag met u. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Lees verder