Stigma aanpakken: praktijkvoorbeelden

Vragen?

featured_image
Nicole van Erp
Senior wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie

Met onderzoek ondersteunen we gemeenten bij het aanpakken van stigma. Vaak doen we dat in samenwerking met andere organisaties.

Evaluatieonderzoek gemeente Eindhoven

Hoe kunnen wijkbewoners en ondernemers in de wijk Gestel het beste bereikt worden voor het volgen van een cursus Mental Health First Aid (MHFA)? Wat zijn de effecten van MHFA bij wijkbewoners en hoe passen zij het geleerde in de praktijk toe? Om deze vragen te beantwoorden, voeren we in opdracht van de gemeente Eindhoven en MHFA Nederland een evaluatieonderzoek uit onder MHFA-cursisten en sleutelpersonen in de wijk.

Implementatie- en actieonderzoek Welkome wijk

Wat zijn de werkzame elementen van bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk? En wat is de invloed van deze bijeenkomsten op de acceptatie van bewoners met een (psychische) kwetsbaarheid in de wijk? In vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Delft en Zoetermeer) doen we actieonderzoek om hier meer inzicht in te krijgen. Ook vertalen we deze inzichten naar verbeteringen in de praktijk. We werken hierin nauw samen met Samen Sterk zonder Stigma, Movisie en Hogeschool Arnhem Nijmegen.