‘Community mental health care’ in Europa

‘Community mental health care’ in Europa

Het ‘EUCOMS Network’ is een netwerk van GGZ-organisaties en hun cliënten in heel Europa, met leden in 20 landen. Dit netwerk heeft als doel om regionaal georganiseerde geestelijke gezondheidszorg verder te ontwikkelen samen met zorggebruikers, hun netwerken en zorgaanbieders in de gemeenschap. Op 4 en 5 oktober vindt de vijfde netwerkbijeenkomst plaats in Málaga, Spanje.

Het ‘European Community based Mental Health Service Providers (EUCOMS) Network’ is een initiatief van GGZ Nederland, GGZ Noord-Holland-Noord, de EAOF (European Assertive Outreach Foundation) en het Trimbos-instituut. Aanleiding voor de oprichting was dat de aanbieders van ‘community mental health care’ onvoldoende vertegenwoordigd werden op Europees beleidsniveau. Sinds de start in 2015 is het ‘EUCOMS Network’ uitgegroeid tot een netwerk van 46 organisaties uit 20 landen, bestaande uit zowel individuele GGZ-zorgverleners, als medewerkers van beleids- en koepelorganisaties en kennisinstituten.

Zorg dichtbij

De deelnemers ondersteunen de visie dat de zorg voor mensen met psychische aandoeningen het beste in hun eigen omgeving georganiseerd kan worden, zodat ze een zo goed en normaal mogelijk leven kunnen leiden. De ondersteuning en behandeling vindt plaats in de eigen setting, thuis, op het werk of op straat in plaats van in een inrichting. Bij het organiseren van deze hulp zijn veel verschillende partijen betrokken: het netwerk van degene die de zorg nodig heeft, de eerstelijns gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector, waaronder ook woonvormen, poliklinische voorzieningen, centra voor dagbesteding, huisartsenpraktijken en zelfhulpgroepen.  

Preventie, behandeling en herstel

Het netwerk biedt een mooie gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen en heeft als doel om actief het Europese beleid te beïnvloeden, gericht op implementatie van goede ‘community mental health care’-services voor preventie, behandeling en herstel van mensen met psychische aandoeningen.

Geïntegreerde aanpak

Tijdens de bijeenkomst in Málaga staat het belang van een geïntegreerde aanpak bij het ontwikkelen van ‘community mental health care’ centraal, met input zowel van zorggebruikers en hun familieleden als van professionals. De deelnemers gaan hierover in gesprek met elkaar én met cliënten en familieleden, om zo van de praktijk uit verschillende Europese landen te leren.

Meer over dit thema

Consensuspaper ‘EUCOMS Network’

Meer info