Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) versus werkomstandigheden en verzuim

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) versus werkomstandigheden en verzuim

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn vaker werkloos en verzuimen vaker op het werk. Werknemers met symptomen van BPS ervaren minder vaak beslissingsbevoegdheid, minder baanzekerheid en minder steun van collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar het effect van borderline-symptomen op werkverzuim en werkomstandigheden.

Mensen bleken al vanaf één of meer symptomen van BPS vaker uitval op het werk en negatieve werkomstandigheden te hebben in vergelijking tot mensen zonder deze symptomen. Of mensen die net niet aan de diagnose van BPS voldoen en alleen symptomen hebben ook vaker werkloos zijn of verzuimen, is nu voor het eerst onderzocht.

In het onderzoek werden de gegevens gebruikt van de tweede meting van de studie NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een grootschalig onderzoek naar de psychische gezondheid van de volwassen bevolking, uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Voor de huidige studie is uitgegaan van 3672 werkenden met en zonder symptomen van BPS volgens de IPDE (International Personality Disorder Examination). Werkverzuim is breed gedefinieerd en omvat ook verminderd functioneren terwijl men wel op het werk was.

Werkomstandigheden

Uit het onderzoek bleek dat mensen met symptomen van BPS vaker minder beslissingsbevoegdheid, minder baanzekerheid en minder steun van collega’s ervaarden. Zelfs als er voor het effect van andere veelvoorkomende psychische aandoeningen werd gecontroleerd bleef het effect van één of meer symptomen bestaan.

Werkverzuim

Het hebben van symptomen van BPS hing samen met meer verzuim. Dit effect bleef bestaan en was niet afhankelijk van andere veelvoorkomende psychische aandoeningen of van type of aantal slechte werkomstandigheden.

Resultaten

Mensen met symptomen van BPS verzuimen vaker en langduriger op het werk. Dit verminderd functioneren blijft bestaan zelfs als we rekening houden met het effect van veelvoorkomende psychische aandoeningen en slechte werkomstandigheden. Dit onderzoek laat zien dat niet alleen mensen met de diagnose BPS, maar ook mensen met enkele symptomen van BPS verminderd functioneren op het werk.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in BMC Psychiatry

Met inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Trees Juurlink, GGZ inGeest partner VUmc.

Meer over dit thema

Margreet ten Have
Projectleider van de NEMESIS-studies | Senior wetenschappelijk medewerker Epidemiologie