Resultaten ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ gebundeld

Resultaten ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ gebundeld

Het programma 'Nieuwe wegen GGZ en opvang’ was een tweejarige landelijke ontdekkingsreis in het sociaal domein met als doel om samenwerking te stimuleren tussen de vele betrokken partijen. En ook om samen met ervaringsdeskundigen te kijken hoe mensen met psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden. Het programma is inmiddels afgerond en de opbrengsten zijn gebundeld in een inspirerende eindpublicatie met veel praktijkvoorbeelden.

“Het is prachtig om te zien met hoeveel plezier heel veel verschillende mensen en organisaties concreet aan de slag zijn gegaan om de praktijk van opvang en GGZ te vernieuwen en te verbeteren!” Met deze quote opent de eindpublicatie van dit grote landelijke programma waarin 27 initiatieven verenigd werden. Organisaties voor opvang, beschermd wonen en geestelijke gezondheidszorg hebben ingezet op vernieuwing van ondersteuning, zorg en wonen voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij gingen daarbij de samenwerking aan met vertegenwoordigers van cliënten en familie, gemeenten, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.

Domeinoverstijgende vernieuwingen

Het Trimbos-instituut was – naast Phrenos, Movisie en Vilans – betrokken als ondersteunend kenniscentrum. Trimbosmedewerker Anneke van Wamel: “Als themacoördinatoren zaten we op de eerste rij van domeinoverstijgende vernieuwingen. Het was heel leerzaam om te zien wat er gebeurt op het moment dat domeinen elkaar gaan raken en welke processen daar een rol in spelen. De projectleiders hadden daar hun handen soms aan vol en samen optrekken met de themacoördinatoren leidde sneller tot oplossingen”.

Inspiratie voor de toekomst

De eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ is een verzameling van interviews met betrokkenen van de samenwerkingsinitiatieven, praktijkvoorbeelden met handige tips en verslagen van succesvolle masterclasses die vanuit het programma georganiseerd zijn. De publicatie beschrijft in vogelvlucht de projecten van de deelnemers binnen de themagroepen en daarnaast worden inspirerende voorbeelden en tools beschreven van de overstijgende thema’s binnen het programma, waaronder ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid’ en ‘Duurzame financiering’. Hiermee geeft de eindpublicatie inspiratie voor de toekomst, zodat ook anderen deze nieuwe wegen kunnen inslaan.

Samen met ervaringsdeskundigen

In de eindpublicatie worden ook de opbrengsten benoemd, waaronder een toename van de participatie van mensen met psychische kwetsbaarheid op het gebied van arbeid en onderwijs, en een hechtere samenwerking, zowel tussen organisaties onderling, als tussen organisaties en gemeenten, en tussen organisaties en ervaringsdeskundigen. Het was erg waardevol om samen met ervaringsdeskundigen te kijken naar wat voor hen van belang is. Welke vragen en behoeften hebben zij? Wat is voor hen persoonlijk goede ondersteuning en zorg? Wat hebben ze aan ondersteuning nodig om het leven te leiden zoals zij dat graag willen? En dan niet alleen op het gebied van zorg en behandeling, maar ook op gebieden als wonen, sociale contacten, zinvolle daginvulling, opleiding en werk.

‘Practice what you preach’

Trimbosmedewerker Harry Michon: “Wij gaven advies aan de deelnemende initiatieven. Op die manier onze kennis delen en daar tegelijkertijd zelf heel veel van leren, vond ik heel waardevol. Ik vond het ook heel bijzonder om met collega’s van de andere kennisinstituten duo’s te vormen. We geven vanuit het Trimbos-instituut vaak adviezen aan anderen over samenwerken, het integreren van kennis en het bundelen van krachten, maar hoe doen we dat zelf eigenlijk…? Dit project was ‘practice what you preach’, en dat smaakt naar meer!”

Meer informatie via de programmacoördinatoren Harry Michon en Anneke van Wamel 

Het programma werd uitgevoerd in opdracht van drie brancheorganisaties – GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang – en de landelijke organisatie van cliënten, MIND. Het programma werd gefinancierd door het ministerie van VWS.

Meer over dit thema

Website ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’

Download hier het eindrapport en laat u inspireren door de vele interviews, praktijkvoorbeelden en handige tools.

Meer info