Masterplan ambulantisering ontbreekt

Masterplan ambulantisering ontbreekt

De kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische problematiek blijft nog steeds achter bij die van de algemene Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA).

Uit nieuwe peilingen onder het panel Psychisch Gezien voor de LMA blijkt opnieuw dat gevoelens van eenzaamheid groot zijn. Het is één van de meest eenzame groepen in de bevolking. Bij 40% van de leden is nog steeds sprake van een mismatch tussen zorgbehoefte en –aanbod. Bijna de helft van de panelleden wil aanpassingen in aard of intensiteit van de geboden professionele hulp op domeinen als zingeving en perspectief, dagelijkse bezigheden en sociale contacten. Hier valt duidelijk winst te behalen.

Regionale zorgpatronen

In de monitor is een analyse gemaakt van trends in regionale zorgpatronen en de zorg voor verschillende psychische aandoeningen. In beide opzichten missen de trends een logische rationale. Er is slechts een klein verband tussen regionale afname van bedden en de opbouw van ambulante zorg in eenzelfde regio. En de diagnosegroep schizofrenie en andere psychosen – (nu en voorheen) de meest voorkomende diagnosegroep in het psychiatrisch ziekenhuis – heeft door de jaren een veel kleinere toename van ambulante behandeling dan andere diagnosegroepen, zoals angststoornissen.

Meer samenwerking nodig

Een geïntegreerde lokale samenwerking van financiers en aanbieders om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor wat nodig is in een regio komt moeilijk van de grond. Veel zorgaanbieders zijn (financieel) aan het overleven en missen innovatieruimte. Deze ontwikkelingen vergen een verdiepende analyse op regionaal niveau, maar wijzen erop dat meer facilitering en sturing van het landelijk en regionale ambulantiseringsproces nodig is.

Meer over dit thema

Hoe nu verder met ambulantisering?

Tijdens een landelijk congres over ambulantisering van de ggz – 26 maart 2020 in Utrecht – zal Hans Kroon terugblikken op de geschiedenis van de ambulantisering sinds 2012 aan de hand van vijf deelstudies. Staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis zal ingaan op de vraag hoe het nu verder moet met de ambulantisering. Trimbos-voorzitter Bert van der Hoek is dagvoorzitter, en collega Joran Lokkerbol verzorgt een deelsessie over artificiële intelligente als hulpmiddel in de ggz.

Meer info

Hans Kroon
Programmahoofd Zorg & Participatie