Ambulantisering: impact op gemeenten

Gemeenten, GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties zijn sterk op elkaar aangewezen bij de ontwikkeling van het toekomstige, regionale zorglandschap voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. In een aantal regio’s is inmiddels een formeel samenwerkingstraject gestart.

Hoe verhouden het beleid en de visies van alle spelers zich tot elkaar? Hoe kunt u tot afstemming komen met uw regionale samenwerkingspartners? Wat is nodig om tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen, met oog voor de gemeenschappelijke belangen maar ook voor ieders eigen verantwoordelijkheden? En hoe pakt u de gezamenlijke implementatie op? 

Ontwikkelingen regionale samenwerking

Voor de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ volgen we bij het Trimbos-instituut de ontwikkelingen in de regionale samenwerking. We doen onderzoek naar voorhoedepraktijken. Maar we bieden ook advies en ondersteuning rond regionale  samenwerkingstrajecten. Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit

  • inhoudelijke advisering
  • inventarisatie van het lokale/regionale voorzieningenaanbod
  • monitoring
  • ondersteuning bij de gezamenlijke ontwikkeling van visie en beleid
  • implementatie.

Ontwikkelagenda 2015-2018 ambulantisering

Wij waren nauw bij de ontwikkelingen in de regio Oost-Gelderland. Het Trimbos-instituut voerde in opdracht van de instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten en cliëntenorganisaties in de regio een nulmeting van het voorzieningenaanbod uit, maakte een inventarisatie van wederzijdse toekomstvisies en een factsheet met belangrijkste informatie vanuit onderzoek en wetenschap. Op basis daarvan stelden wij samen met de regionale samenwerkingspartners het Visiedocument Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek op. 

Wat kan het Trimbos-instituut voor u betekenen?

Hoe krijgt u de stand van zaken rond ambulantisering in uw regio in beeld? Welke voorzieningen zijn er voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen? Wat is de capaciteit en hoeveel mensen maken gebruik van de voorzieningen? Bij het Trimbos-instituut kunnen we dit voor u in beeld brengen. Wij helpen u bij het opbouwen van een nieuw GGZ-landschap. Meer weten? Neem contact met ons op.