Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2020

Rapport

De Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming van de langdurige GGZ (LMA) volgt het in Nederland in 2012 ingezette beleid rond ambulantisering. De monitor volgt het deïnstitutionaliseringsproces, de verdere op- en uitbouw van ambulante zorg en de gevolgen daarvan voor mensen met ernstige psychische problemen, met een meerjarige beleidshorizon.

Dit rapport beschrijft de resultaten van de zesde en laatste meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA). De LMA 2020 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Monitor transities GGZ-voorzieningen: ontwikkelingen in capaciteit, zorggebruik en GGZ-uitgaven op basis van een jaarlijkse uitvraag bij GGZ-instellingen (deelonderzoek 1), en analyse van secundaire bronnen (deelonderzoek 2).
  • Monitor kwaliteit van leven en zorgervaringen van mensen met ernstige psychische aandoeningen op basis van een herhaalde uitvraag bij het panel Psychisch Gezien (deelonderzoek 3).

Deelonderzoek 3 is ook afzonderlijk beschikbaar: Leefsituatie en ervaringen met zorg van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Auteur H. Kroon, A. Knispel, L. Hulsbosch, A. de Lange
Auteur

, , ,

Pagina's

160

Jaar

SKU AF1838
Category Rapporten