Landelijke Monitor Intramurale GGZ

Tweede meting – 2013

Landelijke partijen hebben afgesproken om de intramurale GGZ-capaciteit in de komende jaren voor een aanzienlijk deel af te bouwen en te vervangen door ambulante zorg.

De intramurale afbouw wordt in opdracht van het Ministerie van VWS gevolgd door middel van de Landelijke Monitor Intramurale GGZ. Deze monitor brengt de ontwikkelingen in kaart rond de omvang en het gebruik van de intramurale GGZvoorzieningen in Nederland, inclusief de voorzieningen voor beschermd wonen.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de tweede meting van de Landelijke Monitor Intramurale GGZ.

Auteur A. Knispel, L. Hulsbosch, F. van Hoof
Auteur

, ,

Pagina's

65

Jaar

SKU af1349
Category Rapporten