Panel Psychisch Gezien: voor panelleden

Heeft u aanhoudende psychische klachten en wilt u een duidelijker stem in actuele discussies over psychische gezondheid, welzijn en zorg? Niet alleen in uw eigen omgeving of instelling, maar landelijk? Geef u dan op voor het panel Psychisch Gezien.

featured_image
Lex Hulsbosch
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie

Doe mee met het panel Psychisch Gezien

Wij horen graag uw mening!

Wat doet u als deelnemer?

Als deelnemer van het panel krijgt u vragen over uw gezondheid, werk, vriendschappen, hoe u woont, wat uw gezinssituatie is en vragen over de kwaliteit van hulp en zorg die u ontvangt. Maar ook wordt bijvoorbeeld uw mening gevraagd over dingen in het nieuws die te maken hebben met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en over veranderingen binnen de GGZ.

U krijgt een paar keer per jaar een vragenlijst opgestuurd die u kunt invullen. Het is niet verplicht om aan alle enquêtes mee te doen. U kunt gerust een keer overslaan.

Verder kunt u benaderd worden voor een telefonische enquête, een persoonlijk interview of een groepsbijeenkomst. Het is helemaal aan u of u hieraan wilt deelnemen.

WIlt u lid worden van het panel via herstelacademie Enik Recovery College locatie Hoograven of Overvecht? > Meld u dan aan via de aparte pagina.

Waarom meedoen?

  • Door mee te doen aan het het panel Psychisch Gezien ontstaat een beter beeld van de woon- en leefsituatie van mensen met een psychische aandoening binnen én buiten ggz-instellingen. Hierover waren vóór de start van het panel geen recente landelijke gegevens bekend.
  • De uitkomsten van panel-enquêtes zijn onder andere interessant voor u zelf, politici, beleidsmakers, hulpverleners en media (krant, TV, social media, websites).
  • Voor het invullen van de vragenlijsten ontvangt u nieuwsbrieven en een attentie.

Aanmelden

Stap 1: aanmelden

Wilt u de aanmeldvragenlijst liever thuis ontvangen? U kunt dit doorgeven via panel@trimbos.nl.

Stap 2: verwerking fomulier

Nadat het ingevulde aanmeldformulier is verwerkt, bent u aangemeld als panellid.

Stap 3: welkomspakket

U ontvangt binnen enkele weken een welkomstpakket van het panel Psychisch Gezien.

Stap 4: vragenlijsten

U ontvangt een paar keer per jaar een vragenlijst. Af en toe overslaan kan, maar we hopen dat u zoveel mogelijk meedoet

Wie kan meedoen?

  • Het panel Psychisch Gezien is voor mensen van 18 jaar en ouder die langere tijd last hebben van psychische klachten.
  • Bijvoorbeeld als u beperkingen in het dagelijkse leven ondervindt van een psychose, schizofrenie, een bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis.
  • Zowel mensen die cliënt zijn van een geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instelling als mensen die geen hulp krijgen van een GGZ instelling zijn welkom.

Hoeveel tijd kost het?

  • Als u zich opgeeft voor het panel, vult u enkele keren per jaar een enquête in. Het invullen van een enquête kost maximaal een uur.
  • Niet alle enquêtes zijn even lang, dus het kan ook zijn dat het invullen niet meer dan 10 minuten duurt.
  • Bij inschrijving voor het panel kunt u aangeven of u ook benaderd mag worden voor een interview of groepsgesprek.

Veelgestelde vragen

Adreswijziging

Met dit formulier kunt u als lid van het panel Psychisch Gezien een adreswijziging doorgeven.

Privacy waarborging: anoniem & vertrouwelijk

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens. Wij doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken, leggen we uit in het privacy statement.

Klachten

Tips en adviezen voor verbetering van het panel Psychisch Gezien zijn uiteraard altijd welkom. Maar ook als u ontevreden bent over de gang van zaken bij het panel horen wij dat graag. Dit kunt u melden via panel@trimbos.nl.

Bent u naar uw mening niet goed te woord gestaan en wilt u een officiële klacht indienen dan kan dat via het klachtenformulier. Vermeld hierbij uw naam, (e-mail)adres, korte omschrijving, reden van de klacht en indien de klacht betrekking heeft op een bepaald persoon de naam van degene waarover u een klacht heeft.

In onze informatiefolder stelt de klachtencommissie zich kort voor en leest u hoe het indienen en de behandeling van een klacht in zijn werk gaat. De procedures en werkwijze van de klachtencommissie zijn vastgelegd in het klachtenreglement.

Publicaties