Impact van de coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen

Panel Psychisch Gezien

Sinds de coronamaatregelen zijn er veel vragen over hoe het gaat met de groep mensen die lijden aan ernstige psychische aandoeningen. In de tweede helft van april 2020 vulden 634 leden van het panel Psychisch Gezien een vragenlijst in over hun welbevinden en ontwikkelingen rond hulpverlening. In dit rapport worden de resultaten van dit vragenlijstonderzoek op een rij gezet.

De ervaren kwaliteit van leven daalde van een 6+ naar een 6-, en daalde het sterkst in de – tijdens de peiling – zwaarst getroffen provincies (Noord-Brabant en Limburg). Vier op de tien panelleden ervaren sinds de coronacrisis een toename van psychische klachten. Juist degenen die zich vorig jaar al minder goed voelden, gaan sinds de coronacrisis achteruit. Toch heeft de coronacrisis niet voor iedereen (alleen) negatieve gevolgen. Meer dan de helft heeft (ook) positieve kanten aan de coronacrisis ervaren, zoals meer rust, minder prikkels en (sociale) stress.

Het gevoel voldoende dagstructuur te ervaren, daalde van 74% voor de coronacrisis naar 44% sinds de coronacrisis. Ook veranderde er veel rondom hulpverlening: minder face to face contact en meer telefonisch contact. Wat in de waardering voor de hulpverlening veel uitmaakt is of er is overlegd over de manier waarop het contact in de coronatijd het beste kan plaatsvinden. Ook face to face contact gaat gepaard met meer tevredenheid.

Het panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met langdurige psychische aandoeningen. Het bestaat momenteel uit circa 1.600 leden die periodiek bevraagd worden over verschillende thema's. Het doel van het panel is meer zicht krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.

 

Auteur A. de Lange, L. Hulsbosch, A. Knispel, H. Kroon
Auteur

, , ,

Jaar

SKU af1778
Category Rapporten