Panel Psychisch Gezien: veranderingen in de zorg

De overheid wil dat de geestelijke gezondheidszorg (GGz) sterk verandert. Hoe kijken mensen die deze zorg nodig hebben aan tegen de veranderingen die (gaan) plaatsvinden? Vinden zij de ontwikkelingen positief of juist niet? Wat betekent het voor hun persoonlijke situatie?

We leggen de vragen voor aan het panel Psychisch Gezien – een landelijk panel voor mensen met langdurige psychische problemen. Vorige week is aan alle leden de vragenlijst gestuurd. Tot 13 januari 2015 kunnen mensen meedoen.

Doe mee
Bent u nog geen lid van het panel, maar wilt u ook graag uw mening geven over dit thema? Meld u dan aan via www.psychischgezien.nl of vraag de aanmeldvragenlijst op via panel@trimbos.nl.

Panelleden kunnen hun mening geven over de volgende (beoogde) veranderingen:

  • Verminderen van het aantal opnameplaatsen en verblijfplaatsen in de GGz.
  • Meer ondersteuning door hulpverleners in de eigen leefomgeving van mensen, in plaats van de zorg aanbieden in een instelling, en een verbetering van de ambulante zorg.
  • Meer taken bij de gemeente in de ondersteuning van mensen met psychische problemen.
  • Een belangrijkere rol in de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen voor de huisarts en de praktijkondersteuner.
  • Het (meer) inschakelen van het eigen sociale netwerk bij de ondersteuning.

In de enquête worden ook vragen gesteld over sociale contacten, activiteiten buitenshuis, vrijwilligerswerk, betaald werk en welke wensen en ondersteungingsbehoeften er op deze gebieden zijn. Veel van deze vragen zijn in 2012 ook aan de panelleden voorgelegd. Zo kan gekeken worden of er veranderingen hebben plaatsgevonden.

Panelleden ontvangen voor een ingevulde vragenlijst een cadeaubon van 5 euro.

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Caroline Place (cplace@trimbos.nl 030-2959280) of Lex Hulsbosch (lhulsbosch@trimbos.nl  030-2959315) of via panel@trimbos.nl  

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)