Over dagactiviteiten en dagbesteding

Factsheet panel Psychisch Gezien. Het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen

Uit eerdere resultaten van het panel Psychisch Gezien blijkt dat mensen met ernstige psychische problematiek minder vaak betaald werken dan de algemene bevolking: rond de 20 procent heeft betaald werk, tegenover 71 procent van de gehele beroepsbevolking. Een grotere groep panelleden (41%) verricht (daarnaast) onbetaald vrijwilligerswerk. Er is een groep panelleden die op een andere manier hun dagen invult, bijvoorbeeld met dagbesteding en dagactiviteiten.

Het belang van dagbesteding en dagactiviteiten bleek des te meer tijdens de coronacrisis, met de impact van de (tijdelijke) sluiting van voorzieningen voor dagbesteding. Waarin zit het belang van dagactiviteiten en dagbesteding nu precies? In het najaar van 2021 (afgenomen tussen begin november en eind december 2021) is een peiling onder de leden van het panel Psychisch Gezien gehouden om de betekenis van dagactiviteiten en dagbesteding preciezer in kaart te brengen.

Auteur B. Zwanenburg, A. Knispel, L. Hulsbosch, M. van Wezel, H. Kroon
Jaar

Pagina's

8

SKU AF1987
Category Factsheets