Hoe gaat het met mensen met ernstige psychische aandoeningen tijdens de coronacrisis?

Factsheet panel Psychisch Gezien – Eerste bevindingen van het vragenlijstonderzoek bij het panel Psychisch Gezien

Sinds de coronamaatregelen zijn er veel vragen over hoe het gaat met de groep mensen die lijden aan ernstige psychische aandoeningen. In de tweede helft van april 2020 vulden 634 leden van het panel Psychisch Gezien een vragenlijst in over hun welbevinden en ontwikkelingen rond hulpverlening.

Uit de peiling blijkt dat 40% meer psychische klachten ervaart dan vóór de coronacrisis. De kwaliteit van leven van deze doelgroep was al laag, maar is verder gedaald van een 6+ naar een 6-. Verder blijkt dat mensen met psychosen minder last hebben van coronastress. Ook is de emotionele eenzaamheid toegenomen en is structuur geven aan de dag een belangrijk probleem voor panelleden. De veranderingen in de hulpverlening zijn groot: slechts 26% heeft sinds de coronacrisis face to face contact met zijn of haar hulpverlener. Wat in de waardering voor de hulpverlening veel uitmaakt is of huisbezoek en face to face contact zijn gehandhaafd en of er is overlegd over de manier waarop het contact in de coronatijd het beste kan plaatsvinden.

Het panel Psychisch Gezien is een landelijk panel van en voor mensen met langdurige psychische aandoeningen. Het bestaat momenteel uit circa 1.600 leden die periodiek bevraagd worden over verschillende thema's. Het doel van het panel is meer zicht krijgen op het maatschappelijk functioneren en de zorg- en leefsituatie van mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.

 

Auteur H. Kroon, A. de Lange, L. Hulsbosch, A. Knispel
Auteur

, , ,

Pagina's

4

Jaar

SKU AF1772
Category Factsheets