Panel Psychisch Gezien: op alle fronten meer ambulante zorg nodig

Panel Psychisch Gezien: op alle fronten meer ambulante zorg nodig

Om goed zelfstandig te kunnen functioneren, is meer ambulante zorg nodig vindt 83% van de panelleden van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen met ernstige psychische problemen. Dit geldt volgens hen ook voor hulp bij psychische en psychiatrische problemen en het vinden dan wel behouden van (vrijwilligers)werk of een opleiding (78% en 51%).

In de laatste peiling van het panel Psychisch gezien, die eind 2014 werd uitgevoerd, zijn de panelleden gevraagd naar hun verwachtingen over de veranderingen in de zorg. Meer dan de helft (58%) van de ruim 700 panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, verwacht echter niet dat er daadwerkelijk meer ambulante zorg komt, een derde is hierover neutraal en een kleine groep (11%) denkt wel dat de ambulante zorg meer van de grond komt.

Wellicht mede om die reden vrezen panelleden de beddenafbouw in de zorgvoorzieningen: ruim de helft (53%) van de mensen met langdurige psychische problemen staat negatief tegenover het verminderen van het aantal opname- en verblijfplaatsen, 26% is zowel positief als negatief, 12% is positief en 9% onthoudt zich van een mening. Panelleden met een uitgesproken negatieve verwachting over de opbouw van ambulante zorg hebben ook significant vaker een uitgesproken negatieve houding ten aanzien van de beddenafbouw dan de andere panelleden (65% t.o.v. 35%).

Ondersteuning dichtbij huis
Over ambulantisering van zorg is het panel positiever, al zijn hierover ook wel zorgen. De helft van het panel (51%) vindt ondersteuning door professionals in de eigen omgeving beter dan een opname of verblijf binnen een zorginstelling (15% vindt dit niet beter en 34% is neutraal). Of mensen door opnames in de GGz te ver verwijderd raken van hun dagelijkse bezigheden en contacten waardoor herstel en terugkeer in de samenleving belemmerd wordt, lopen de mening uiteen: 37% vindt dat dit inderdaad zo is, 29% vindt van niet en volgens 34% ligt de waarheid ergens in het midden.

Monitor ambulantisering en hervorming van de langdurige GGz
Het zorglandschap in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) is in beweging. Zo neemt het aantal bedden in instellingen af, hebben huisartsen en gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen in de ondersteuning van mensen met psychische problemen en wordt de zorg meer in de eigen leefomgeving van mensen georganiseerd. Eind 2014 is aan leden van het panel Psychisch Gezien gevraagd naar hun verwachtingen over deze veranderingen in de zorg. 732 van hen hebben hun visie gedeeld (respons van 77%). In dit bericht zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Een uitgebreidere rapportage volgt later.

Het panel Psychisch Gezien is een landelijk representatief panel voor mensen met langdurige/ernstige psychische aandoeningen dat de komende jaren een essentiële rol speelt in het volgen van de ambulantisering en hervormingen in de langdurige zorg vanuit cliëntenperspectief.

Zelf meepraten?
Bent u nog geen lid van het panel, maar wilt u ook graag uw ervaringen en mening delen? Meld u dan aan via www.psychischgezien.nl of vraag de aanmeldvragenlijst op via panel@trimbos.nl / 030-29 59 280 / 030- 29 59 315. In de enquêtes worden ook vragen gesteld over uw woon/leefsituatie (zoals over dagbesteding en sociale contacten).

Meer informatie
Caroline Place cplace@trimbos.nl

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)