Panel Psychisch Gezien: voor onderzoekers en organisaties

Binnen het panel Psychisch Gezien worden mensen met aanhoudende psychische problemen regelmatig bevraagd over hun rol in de samenleving, hun mening over actuele kwesties, de geboden zorg en actuele discussies rondom de ggz.

featured_image
Lex Hulsbosch
Wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie

Altijd op de hoogte van de laatste panel-cijfers

Het panel benutten

Gegevens gebruiken

In oktober 2010 is de eerste vragenlijst aan de panelleden voorgelegd over maatschappelijke participatie. Ook onderzoekers van organisaties buiten het Trimbos-instituut kunnen gebruik maken van de verzamelde gegevens van het panel. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de programmacommissie.

Onderwerpen aandragen

Als onderzoeker of instelling kunt u tevens het verzoek indienen om bepaalde vragen of onderwerpen aan bod te laten komen in de vragenlijsten die aan de panelleden worden voorgelegd. Ook kunt u een verzoek indienen voor een verdiepende studie naar een bepaald deelonderwerp of een bepaalde doelgroep. Alle verzoeken worden voorgelegd aan de programmacommissie van het panel Psychisch Gezien. De programmacommissie zal uw verzoek beoordelen.

Meer over het panel

Is het panel representatief?

Onderzoekers vragen vaak of het panel representatief is voor de groep mensen met ernstige psychische aandoeningen in Nederland. Deze vraag is uitgezocht middels een non-respons analyse en literatuuronderzoek. Conclusie is dat het panel het beste is dat voor handen is. In tegenstelling tot veel studies is het panel niet regiogebonden maar landelijk. Daarnaast richt het panel zich op zowel mensen in de zorg als daar buiten. In deze notitie vindt u meer informatie over de representativiteit van het panel en een profielbeschrijving van de panelleden.

Aanvullend onderzoek

De basis van de dataverzameling van het panel Psychisch Gezien bestaat uit vragenlijsten. Daarnaast wordt er incidenteel aanvullend onderzoek gedaan. Mogelijkheden voor aanvullend onderzoek:

  • Telefonische enquêtes rondom actuele maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over GGZ-gerelateerde onderwerpen.
  • Verdiepende studies, bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek naar een deelpopulatie van het panel of uitdiepen van een bepaald onderwerp door middel van interviews of focusgroepen met panelleden.

Publicaties