Nieuws |

Panel Psychisch Gezien: wens voor meer betaald werk

Panel Psychisch Gezien: wens voor meer betaald werk

Uit een nieuwe peiling van het panel Psychisch Gezien blijkt dat een derde van de panelleden zonder baan graag aan het werk zou willen. 19% van de panelleden met aanhoudende psychische klachten heeft een betaalde baan, tegenover 70% in de algemene bevolking.

Aan de meest recente peiling van het panel Psychisch Gezien deden 574 panelleden mee. In de factsheet Werk, eenzaamheid en stigma wordt de werksituatie van de panelleden, een representatieve groep volwassenen met aanhoudende psychische problemen, in kaart gebracht.

Enkele bevindingen:
– Eén op de drie leden zonder werk zou het komende jaar graag willen werken.
– Een vijfde ziet af van solliciteren vanwege mogelijke reacties van anderen op hun psychische klachten.
– Veel leden (46%) doen vrijwilligerswerk (in de algemene bevolking doet 37% vrijwilligerswerk).

Dit is de tweede keer dat naar de werksituatie van panelleden is gevraagd. Hierdoor is duidelijk geworden dat er sinds de vorige peiling in 2010 weinig veranderd is. In 2015 treedt de Participatiewet in werking om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Het is daarom van belang goed zicht te hebben op de werksituatie van mensen met langdurige psychische problemen en wat hun ervaringen en wensen zijn op dit gebied.

Panel Psychisch Gezien: doe mee!
Zicht krijgen op de woon-, leef- en werksituatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen, hun mening peilen over actuele kwesties in de GGz en in beeld krijgen hoe zij de eventuele geboden zorg en ondersteuning ervaren. Dat is waarom in 2010 het panel Psychisch Gezien is opgericht.
Inmiddels telt het panel ruim 800 leden die enkele keren per jaar een vragenlijst invullen.

Mede met het oog op alle veranderingen in de zorg, de Participatiewet en de overheveling van taken naar gemeenten is het extra belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun mening geven en ervaringen delen. Op basis van de enquêtes worden factsheets opgesteld en de resultaten worden onder de aandacht gebracht bij zorgprofessionals, beleidsambtenaren en de landelijke overheid.

Lid worden?
Wilt u ook lid worden van het panel om zo een beter beeld te geven van het leven en de visie van mensen met langdurige psychische klachten? Meld u dan gratis aan op www.psychischgezien.nl of neem contact op met het panelteam (panel@trimbos.nl  / 030-2959280). Panelleden ontvangen voor iedere ingevulde enquête een tegoedbon van 5 euro. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Nieuwe enquête
In november ontvangen alle panelleden een nieuwe enquête met vragen over sociale contacten, participatie, activiteiten én over de plannen die de overheid heeft voor de zorg en ondersteuning van mensen met psychische problemen.

Meer informatie over het panel Psychisch Gezien?
– ga naar www.psychischgezien.nl– download de informatiefolder voor uzelf of voor anderen
– download de poster

Instellingen die GGZ-zorg leveren, opgelet! Help mee om het panel nog sterker te maken
We zijn op zoek naar nieuwe leden en kunnen uw steun daar goed bij gebruiken. Als instelling kunt u namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de werving van cliënten. Bijvoorbeeld door uw cliënten (schriftelijk) te vragen mee te doen of door het panel binnen uw instelling onder de aandacht te brengen via posters en folders.

Instellingen die een rol willen spelen in de werving van cliënten kunnen zich direct richten tot het panelteam: panel@trimbos.nl of 030–29 59 280.

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)