Nieuws |

Panel Psychisch Gezien gaat ledenbestand uitbreiden

Panel Psychisch Gezien gaat ledenbestand uitbreiden

Heeft u al langere tijd last van psychische klachten? Doe dan mee aan het panel Psychisch Gezien en geef uw mening over de zorg die u ontvangt en de ontwikkelingen in de GGZ waar u mee te maken hebt.

Over het panel
Het panel Psychisch Gezien bestaat uit leden van 18 jaar en ouder die langere tijd last hebben van psychische klachten. Bijvoorbeeld mensen die beperkingen in het dagelijkse leven ondervinden van een psychose, een bipolaire stoornis, aanhoudende depressies of een persoonlijkheidsstoornis.

De visie, ervaringen en wensen van de panelleden zijn de basis voor de uitkomsten van peilingen van het panel. Panelleden wordt daarom gevraagd wat zij bijvoorbeeld vinden van nieuwe ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of van de zorg die ze mogelijk zelf ontvangen. Sinds de start in 2010 zijn er peilingen geweest met thema’s als (vrijwilligers)werk, sociale contacten, e-mental health en dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg.

Volgende peiling van start in november 2014
Voor november 2014 staat de eerstvolgende peiling op stapel. Deze peiling heeft betrekking op sociale participatie en de ondersteuning die panelleden daarbij al dan niet krijgen of wensen. In 2012 is eenzelfde peiling gedaan, waardoor gekeken kan worden naar de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar.

Samenwerking met nieuwe Monitor Ambulantisering GGZ: meer leden nodig
Het panel Psychisch Gezien heeft inmiddels meer dan 800 leden. Ledenuitbreiding is echter nodig omdat het panel een belangrijke informatiebron zal worden voor de nog te starten Monitor Ambulantisering GGZ. Eén van de doelstellingen van deze monitor is om zicht te bieden op de ontwikkelingen die zich in de komende jaren in het kader van het ambulantiseringsbeleid gaan voordoen in de ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de gebruikers van GGZ voorzieningen.

Doe mee!
Door mee te doen aan het panel Psychisch Gezien ontstaat een beter beeld van de woon- en leefsituatie van mensen met een psychische aandoening binnen én buiten GGZ-instellingen. De uitkomsten van panel-enquêtes zijn onder andere interessant voor de panelleden zelf, politici, beleidsmakers, hulpverleners en media (krant, TV, social media, websites). Panelleden ontvangen automatisch alle nieuwsbrieven. Voor het invullen van een enquête krijgen zij een kleine attentie.

Het panel zoekt nog GGZ-instellingen die willen faciliteren dat hun cliënten uitgenodigd worden lid te worden. Hoe dat te organiseren en wat de meerwaarde ervan kan zijn, bespreekt het panelteam graag met hen. 

Meer informatie over het panel Psychisch Gezien of aanmelden als panellid?
Bezoek de website www.psychischgezien.nl

Of neem contact op met het panelteam:
panel@trimbos.nl
(030) 295 92 80

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)