Doneren

Dankzij nalatenschappen kunnen wij meer doen aan de mentale gezondheid en de schade door middelengebruik.

Het Trimbos-instituut helpt jaarlijks duizenden mensen die vragen hebben op het gebied van mentale gezondheid, roken, drugs en alcohol. Van een bezorgde moeder die vragen heeft over haar puber, tot een huisarts die wil weten welke hulp effectief is bij alcoholproblematiek. We steunen hen door wetenschappelijk onderzoek te doen, door kennis over middelengebruik en mentale gezondheid te bundelen en door mensen te informeren en te helpen via onze publiekslijnen. Met uw steun kunnen wij nog meer bereiken!

Help ons door:

  • Een donatie

Dit kunt u doen door de donatie over te maken op rekeningnummer NL73INGB0005782525 t.n.v. Stichting Trimbos-instituut.

  • Een erfenis of nalatenschap ten goede laten komen aan het Trimbos-instituut

Een manier om bij te dragen aan onze projecten is een gift in uw testament. Dat kan via een erfenis of een legaat.